POZWÓL, ABY  NASI EKSPERCI POKAZALI CI,

JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA TWÓJ PROJEKT Z FUNDUSZY UE

Zobacz jeszcze więcej

Zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy

Aplikowanie o pozyskiwanie funduszy europejskich wymaga jasno określonej strategii działania. Dlatego proponujemy opracowanie dokumentów strategicznych uwzględniających kierunki rozwoju lub rewitalizacji obszarów, w których planujecie Państwo realizować działania naprawcze, rozbudowujące lub unowocześniające, finansowane ze środków unijnych dostępnych ich realizację w bieżącej Perspektywie 2014- 2020. Celem opracowania trafnych założeń wyjściowych i celów strategicznych, realizujemy usługi doradcze oraz eksperckie polegające na wykonaniu diagnoz, analiz i opinii na potrzeby wykonania strategii.

W szczególności opracowujemy:

 1. – Strategie rozwoju miast/gmin/powiatów,
 2. – Raporty Oddziaływania na Środowisko,
 3. – Lokalne Programy Rewitalizacji,
 4. – Wieloletnie Plany Inwestycyjne,
 5. – Programy Ochrony Środowiska,
 6. – Strategie marketingowe i promocyjne.

 

W szczególności nasze działania obejmują:

 1. – samodzielne opracowanie dokumentacji analitycznej – diagnozę stanu i inne niezbędne analizy,
 2. – przygotowanie założeń strategicznych celów i zadań operacyjnych,
 3. – przeprowadzenie konsultacji społecznych,
 4. – opracowanie ostateczne projektu strategii,
 5. – uczestniczenie w pracach Rady nad dokumentem.

 

Świadczymy również usługi w zakresie aktualizacji Strategii.

Organizowane przez nas szkolenia, kierujemy zarówno do osób prywatnych jak i firm i stowarzyszeń zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych.
Nasze szkolenia to miła atmosfera, kompetentni trenerzy, przystępnie przekazany materiał i praktyczne ćwiczenia warsztatowe.

Zapraszamy do wyboru odpowiadającej Państwa potrzebom oferty:

TEMAT: Pozyskiwanie funduszy europejskich dla firm – szkolenie + warsztaty
CENA: 750 zł brutto Liczba godzin: 28 godz.
Liczba uczestników w grupie: do 10 osób
W ramach szkolenia zapewniamy: przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikaty.

TEMAT: Fundusze europejskie dla firm – szkolenie
CENA: 200 zł. brutto Liczba godzin: 8 godz.
Liczba uczestników w grupie: do 10 osób
W ramach szkolenia zapewniamy: przekazanie wiedzy teoretycznej i elementy praktycznej, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat.

 

Zapisy na szkolenie

UniFund sp. z o. o. powstał na bazie 8 lat doświadczeń w pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich. Obecnie zatrudnieni specjaliści, praktycy jak i teoretycy danych dziedzin, tylko w ostatniej perspektywie budżetowej pozyskali dofinansowanie na łączną kwotę przekraczającą kilkanaście milionów złotych

Firma UniFund świadczy usługi z zakresu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej dla firm oraz sektora publicznego. Oferujemy kompleksowe doradztwo umożliwiające podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój firmy.

Nasz zespół doświadczonych ekspertów zapewnia profesjonalną, rzetelną oraz skuteczną realizację procesu budowania wniosków o dofinansowanie oraz płatnością wraz z wszystkimi załącznikami, jak również wsparcie z zakresu implementacji oraz rozliczania projektu. Różnorodność kwalifikacji i doświadczeń pozwala na kompleksową obsługę projektów z różnych dziedzin, a ponadto jest gwarancją skutecznej i profesjonalnej realizacji powierzonych nam prac.

Zespół UniFund

Z naszej strony możemy poszczycić się realizacją poniżej przedstawionych projektów.

Działania 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

 • – „Maluch bezpieczny i wesoły, a rodzic spełniony – utworzenie 2 żłobków w gminach Miastko i Nowy Dwór Gdański”  RPPM.05.03.00-22-0013/16

Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:

 • – Atrakcyjne zajęcia jako narzędzie wszechstronnego rozwoju przedszkolaka z powiatu kolbuszowskiego i tarnobrzeskiego WND-POKL.09.01.01-18-140/08
 • – Przedszkole bez granic – zajęcia przedszkolne ukierunkowane na rozwój dzieci z gminy Markowa  WND-POKL.09.01.01-18-211/08
 • – Małe przedszkole ośrodkiem rozwoju dzieci z gminy Trzebownisko WND-POKL.09.01.01-18-141/08
 • – Dodatkowe zajęcia przedszkolne szansą na lepszy start dzieci z powiatu łańcuckiego WND-POKL.09.01.01-18-142/08
 • – Małe przedszkole z powiatu rzeszowskiego kształcące wielkich ludzi WND-POKL.09.01.01-18-152/08
 • – Przedszkole szansą na równy start w szkole dzieci z powiatów rzeszowskiego oraz ropczycko-sędziszowskiego WND-POKL.09.01.01-18-137/08
 • – Przedszkole z gminy Łańcut placówką otwierającą świat wielkich możliwości WND-POKL.09.01.01-18-209/08
 • – Kompleksowe zajęcia przedszkolne atutem placówek z powiatów brzozowskiego oraz sanockiego WND-POKL.09.01.01-18-170/08
 • Rozwój przedszkolaka szansą rozwoju powiatu krośnieńskiego WND-POKL.09.01.01-18-124/08
 • – Rozwój poprzez edukację przedszkolną szansą na konkurencyjny start w dorosłe życie dzieci z powiatu przeworskiegoWND-POKL.09.01.01-18-143/08
 • – Przedszkole- uczy, bawi, wychowuje … WND-POKL.09.01.01-12-037/14-00
 • – Uczy, bawi, wychowuje… WND-POKL.09.01.01-12-021/10

Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej:

 • – Warsztaty językowe w powiecie brzozowskim otwierające świat wielkich możliwości WND-POKL.09.01.02-18-040/08
 • – Kompleksowe warsztaty językowe atutem placówek z powiatu jarosławskiego WND-POKL.09.01.02-18-190/08
 • – Warsztaty językowe w szkołach z powiatu rzeszowskiego szansą na lepszy start w dorosłe życie WND-POKL.09.01.02-18-189/08
 • – Warsztaty językowe w szkołach z powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego i kolbuszowskiego szansą na lepszy start w dorosłe życie WND-POKL.09.01.02-18-184/08
 • – Edukacja językowa otwierająca świat wielkich możliwości dla powiatu ropczycko- sędziszowskiego i dębickiego WND-POKL.09.01.02-18-084/08
 • – W naszym gimnazjum- więcej, lepiej, ciekawiej … WND-POKL.09.01.02-16-006/13
 • – Szkoły pełne optymizmu WND-POKL.09.01.02-16-046/09