1500 umów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

1500 umów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) podpisano już 1500 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę 128 mld zł, w tym 70 mld zł ze środków unijnych, wykorzystując ponad 61% alokacji przewidzianej na program.
Tysiąc pięćsetna umowa o dofinansowanie została podpisana 15…
Zobacz więcej: 1500 umów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020