Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój (2)

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój (2)

25 października 2019 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów na 2019 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).
Dodano konkurs w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa dedykowanego producentom urządzeń grzewczych….
Zobacz więcej: Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój (2)