Aktualizacja obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w dziedzinie Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Aktualizacja obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w dziedzinie Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

21 listopada 2018 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) aktualizuje obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających projekty w ramach dziedziny „Integracja społeczna”.
Lista…
Zobacz więcej: Aktualizacja obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w dziedzinie Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020