Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (3)

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (3)

Od 11 października 2018 roku obowiązuje zmieniony Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020.
Zmiany dotyczą wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik 4). Wprowadzenie zmian ma na celu dostosowanie wartości…
Zobacz więcej: Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (3)