Aktualne konkursy

Cyfrowa rewolucja w edukacji doceniona

Szybki internet dla szkół czyli projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wpisany do SOR (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), otrzymał prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznawaną przez agendę ONZ – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).
20 marca 2018 roku w…
Zobacz więcej: Cyfrowa rewolucja w edukacji doceniona

Przyspieszenie z czerwca na kwiecień 2018 roku naboru dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, Typ. I, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że 20 marca 2018 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyspieszeniu z czerwca na kwiecień 2018 roku naboru w poddziałaniu…
Zobacz więcej: Przyspieszenie z czerwca na kwiecień 2018 roku naboru dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, Typ. I, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Polska-Rosja: wybrano 3 projekty infrastrukturalne

Posiedzenie Komitetu odbyło się w Białymstoku 15-16 marca 2018 r. Komitet wybrał Duże Projekty Infrastrukturalne oraz przyjął wstępny harmonogram działań na 2018 r. Obradujący zatwierdzili wieloletni budżet Pomocy Technicznej oraz omówili kwestie dotyczące rozliczenia programu…
Zobacz więcej: Polska-Rosja: wybrano 3 projekty infrastrukturalne

Nawet pół miliona złotych na wsparcie ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Programu Inteligentny Rozwój.
Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika…
Zobacz więcej: Nawet pół miliona złotych na wsparcie ochrony własności przemysłowej

Rozwój obszarów metropolitalnych i pozametropolitalnych. Problemy i wyzwania w polityce spójności po roku 2020.

14 marca 2018 roku miała miejsce konferencja poświęcona problematyce prowadzenia polityki rozwoju na obszarach metropolitalnych i pozametropolitalnych. 

Zmiany w podziale klasyfikacji terytorialnej NUTS 2
Konferencja Rozwój obszarów metropolitalnych i pozametropolitalnych….
Zobacz więcej: Rozwój obszarów metropolitalnych i pozametropolitalnych. Problemy i wyzwania w polityce spójności po roku 2020.

Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu – Regionalny Program Województwa Opolskiego 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Opolskiego dokonała zmiany zapisów regulaminu konkursu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu. Zmiany dotyczą terminu rozstrzygnięcia konkursu i…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu – Regionalny Program Województwa Opolskiego 2014-2020

Komunikat punktu informacyjnego funduszy europejskich we Włocławku

Szanowni Państwo,
z przyczyn technicznych w poniedziałek 12 marca Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku będzie czynny do godz. 15:00. Dane kontaktowe do pozostałych punktów znajdą Państwo tutaj.
Zobacz więcej: Komunikat punktu informacyjnego funduszy europejskich we Włocławku

Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Szybka Ścieżka"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów „Szybkiej Ścieżki” w 2018 r. przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw (konkurs 1/1.1.1/2018) oraz dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (konkurs 2/1.1.1/2018).
Celem spotkania będzie…
Zobacz więcej: Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Szybka Ścieżka"

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w Programie IUSER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w Programie IUSER, realizowanego w obszarze sektora elektronicznego, teleinformatycznego i technik informacyjnych ze środków Programu Inteligentny Rozwój w zakresie działania 1.2 Programu…
Zobacz więcej: Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w Programie IUSER

Program Polska – Saksonia: 3,5 mln euro na projekty z zakresu edukacji i współpracy

Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Saksonia zdecydował o wsparciu 5 projektów. Wybrane przedsięwzięcia dotyczą edukacji transgranicznej oraz współpracy partnerskiej i potencjału instytucjonalnego. Nabór wniosków o dofinansowanie został zakończony we wrześniu…
Zobacz więcej: Program Polska – Saksonia: 3,5 mln euro na projekty z zakresu edukacji i współpracy