Aktualne konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru 5.2.1 System transportu kolejowego, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (1)

21 października 2019 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1335/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru 5.2.1 System transportu kolejowego, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (1)

Zakończenie konkursu w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska

23 października 2019 roku zakończył się nabór wniosków w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska.
Konkurs był otwarty na wnioski projektowe dotyczące tematyki współpracy transgranicznej. Wnioskodawcy złożyli 6 wniosków o wartości 5,67 mln…
Zobacz więcej: Zakończenie konkursu w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska

Kongres Polityki Miejskiej

W listopadzie w Kielcach odbędzie się Kongres Polityki Miejskiej – wielkie wydarzenie, które da przedsmak Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku. Kongres jest skierowany do wszystkich interesujących się miastem – ekspertów, akademików, urzędników,…
Zobacz więcej: Kongres Polityki Miejskiej

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (1)

Od 17 października 2019 r. zmienia się Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Wprowadzone zmiany dotyczą wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (zał. 4). W dokumencie zaktualizowano wartości projektów w…
Zobacz więcej: Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (1)

Podpisano umowę na przebudowę odcinka linii E59 Choszczno-Stargard

11 października br. spółka PKP PLK S.A., jako beneficjent unijnych środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), podpisała umowę za blisko 400 mln zł netto na modernizację trasy E59 między Choszcznem a Stargardem w ramach realizacji projektu „Prace na linii kolejowej E59…
Zobacz więcej: Podpisano umowę na przebudowę odcinka linii E59 Choszczno-Stargard

Dodatkowe nabory wniosków w działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy (Typ I), RPO – Lubuskie 2020

W IV kwartale 2019 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 planuje ogłosić dwa dodatkowe nabory wniosków w ramach działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i…
Zobacz więcej: Dodatkowe nabory wniosków w działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy (Typ I), RPO – Lubuskie 2020

Zawarcie umowy na modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg

10 października br. spółka PKP PLK SA, jako beneficjent unijnych środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), zawarła umowę z Budimex Budownictwo sp. z o.o. na realizację projektu 2016-PL-TMC-0105-W: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska,…
Zobacz więcej: Zawarcie umowy na modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg

Konsultacje dotyczące konkursu z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) zaprasza wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19 z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w ramach Regionalnego…
Zobacz więcej: Konsultacje dotyczące konkursu z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019!

Modernizacja linii kolejowej Lublin – Stalowa Wola-Rozwadów i rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej w Lublinie znalazły się w gronie Top Inwestycji Polski Wschodniej 2019 r. Realizację obu projektów wsparły środki Programu Polska Wschodnia.
W konkursie nagrodzono 10 inwestycji…
Zobacz więcej: Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019!

Komisja Europejska akceptuje polską kolej

Dwie pozytywne decyzje, potwierdzające wkład unijny dla projektów Programu Infrastruktura i Środowisko, wydała Komisja Europejska. Obie inwestycje należą do sektora kolejowego.
„Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry –…
Zobacz więcej: Komisja Europejska akceptuje polską kolej