Aktualne konkursy

Co nowego w ewaluacji PO WER?

To, że Fundusze Europejskie zmieniają Polskę wiemy od dawna. Skąd mamy tą wiedzę? Wszystko dzięki monitoringowi i ewaluacji, które pozwalają ocenić skuteczność i jakość wsparcia z Funduszy Europejskich oraz zmierzyć zachodzące zmiany.
28 września 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i…
Zobacz więcej: Co nowego w ewaluacji PO WER?

Znamy zwycięzców konkursu RegioStars Awards 2018!

RegioStars Awards to coroczny konkurs Komisji Europejskiej. Jego zadaniem jest wyłonienie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym i wybór projektów, które mogą być inspirujące dla pozostałych regionów. 
Wśród zwycięzców tegorocznego konkursu znalazły się…
Zobacz więcej: Znamy zwycięzców konkursu RegioStars Awards 2018!

Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.5 "efektywna dystrybucja ciepła i chłodu"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w IV konkursie nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18.
Do dalszego etapu oceny przeszło 33 projektów na łączną kwotę dofinansowania UE…
Zobacz więcej: Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.5 "efektywna dystrybucja ciepła i chłodu"

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (3)

Od 11 października 2018 roku obowiązuje zmieniony Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020.
Zmiany dotyczą wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik 4). Wprowadzenie zmian ma na celu dostosowanie wartości…
Zobacz więcej: Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (3)

Forum Na Rzecz Prostego Języka "Prosto i kropka"

Było to wydarzenie przełomowe, bo jego efektem jest wspólne porozumienie na rzecz upraszczania komunikacji urzędowej. Zawarły je ministerstwa i inne urzędy istotne z punktu widzenia prostego języka. Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca w historii polskiego języka…
Zobacz więcej: Forum Na Rzecz Prostego Języka "Prosto i kropka"

Informacja na temat badania ewaluacyjnego "Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zleciło firmie Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. realizację badania „Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”. Badanie zostanie przeprowadzone w…
Zobacz więcej: Informacja na temat badania ewaluacyjnego "Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

XIX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko

2 października 2018 r. w Gdańsku obradował Komitet Monitorujący Programu Infrastruktura i Środowisko. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE), w tym Christopher Todd – szef działu polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, który…
Zobacz więcej: XIX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko

Ruszyła pierwsza rekrutacja do projektu Programuj z POWEREM!

Chcesz zostać programistą, ale obawiasz się, że nie masz w tym kierunku wykształcenia lub twoje doświadczenie związane jest z inną branżą? Jeśli tak, program PROGRAMATOR funkcjonujący w ramach projektu Programuj z PO WER jest właśnie dla Ciebie!
Co, gdzie, kiedy?
Rekrutacja rozpoczęła się 27…
Zobacz więcej: Ruszyła pierwsza rekrutacja do projektu Programuj z POWEREM!

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kolej dostanie 212 milionów złotych z UE na sprzęt

Dzięki wsparciu ze środków unijnych PKP PLK S.A. zakupi sprzęt techniczny, który zapewni sprawną realizację zadań związanych z utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na liniach kolejowych.
Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz…
Zobacz więcej: Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kolej dostanie 212 milionów złotych z UE na sprzęt

Interreg Europa zaprasza – podziel się swoja opinią

Program współpracy międzyregionalnej Interreg Europa uruchomił ankietę on-line, która umożliwia podzielenie się swoją opinią na temat proponowanych rozwiązań na lata 2020-2027.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie programu i do udziału w…
Zobacz więcej: Interreg Europa zaprasza – podziel się swoja opinią