Aktualne konkursy

To już czwarta w tym roku! Również warszawskie metro ma powody do radości!

Po raz 4. w tym roku, a 56. w całej perspektywie 2014-2020 – Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dla kolejnego projektu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Komisja Europejska zatwierdziła projekt „Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III”,…
Zobacz więcej: To już czwarta w tym roku! Również warszawskie metro ma powody do radości!

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku

Komisja Europejska (KE) planuje w 2018 roku przedłożyć swoje propozycje dotyczącej nowej perspektywy finansowej. W celu wypracowania tych propozycji, zwróciła się do  obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności o wypełnienie przygotowanej przez nią ankiety…
Zobacz więcej: Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku

"Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" – projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został wybrany do dofinansowania!

22 grudnia 2017 roku wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w naborze dla działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry…
Zobacz więcej: "Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" – projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został wybrany do dofinansowania!

Wyzwania i cele dla programu Interreg na granicy polsko-niemieckiej – przeczytaj ekspertyzę dotyczącą współpracy po roku 2020

Zapraszamy do lektury dokumentu opracowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Autorami ekspertyzy są dr hab. Andrzej Raczyk oraz dr Sylwia Dołzbłasz, pracownicy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Celem badania było m.in. wskazanie przyszłych obszarów…
Zobacz więcej: Wyzwania i cele dla programu Interreg na granicy polsko-niemieckiej – przeczytaj ekspertyzę dotyczącą współpracy po roku 2020

Analiza sytuacji kształcenia ogólnego w województwie łódzkim

Poniżej publikujemy analizę przygotowaną przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby interwencji w ramach Priorytetu XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.
Analiza sytuacji kształcenia…
Zobacz więcej: Analiza sytuacji kształcenia ogólnego w województwie łódzkim

Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!

W 2018 roku możecie spodziewać się ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów. Szansy na pozyskanie pieniędzy unijnych możesz też jednak szukać w 193 trwających konkursach.  
Wśród nich znajdziesz 40 naborów…
Zobacz więcej: Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!

Program Polska – Białoruś – Ukraina: podpisano kolejne umowy

3 stycznia 2018 r. w Białymstoku wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów. Wsparcie trafi do 3 beneficjentów z Podlasia: gminy Drohiczyn, gminy Sokółka i gminy Szczuczyn. Gminy, wspólnie z partnerami z Białorusi i Ukrainy,…
Zobacz więcej: Program Polska – Białoruś – Ukraina: podpisano kolejne umowy

25 umów o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Pod koniec 2017 roku umowy o dofinansowanie z funduszy UE w ramach POIiŚ 2014-2020 podpisano dla niemal 1/3 projektów z puli 87 tych, które w listopadzie ubiegłego roku otrzymały pozytywną opinię. Wszystkie będą realizowane w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności…
Zobacz więcej: 25 umów o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Wspieramy studentów! Nowy projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – "Mistrzowie dydaktyki"

Centrum Projektów Europejskich, informuje, że projekt Mistrzowie dydaktyki, złożony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. Projekt będzie realizowany w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w Programie…
Zobacz więcej: Wspieramy studentów! Nowy projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – "Mistrzowie dydaktyki"

Dzień wolny oraz skrócony czas pracy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Suwałkach

Informujemy o zmienionych godzinach pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach:
22 grudnia 2017 r. Punkt będzie czynny do godz. 12:00,2 stycznia 2018 r. Punkt będzie nieczynny.
Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku będzie otwarty bez zmian w godz. 7:30-15:30….
Zobacz więcej: Dzień wolny oraz skrócony czas pracy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Suwałkach