Aktualne konkursy

Zmiany w harmonogramie konkursów w Programie Polska Wschodnia

Od 29 czerwca 2018 roku obowiązuje zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia na 2018 rok . Wprowadzone zmiany polegają na dodaniu naboru konkursowego w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.  Nabór zostanie przeprowadzony w…
Zobacz więcej: Zmiany w harmonogramie konkursów w Programie Polska Wschodnia

Razem można więcej – produkty sieciowe w Polsce Wschodniej

Na 300 mln zł mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy we współpracy z innymi firmami chcą wprowadzić na rynek innowacyjny wyrób lub usługę. Jeszcze w III kwartale tego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi dla nich konkurs na dotacje w działaniu…
Zobacz więcej: Razem można więcej – produkty sieciowe w Polsce Wschodniej

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Inteligentny Rozwój (POIR) wprowadzono następujące modyfikacje w Szczegółowym opisie osi priorytetowych (SZOOP):

przygotowano opisy nowych instrumentów wsparcia: poddziałanie 2.3.5 Design…
Zobacz więcej: Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

Podsumowanie drugiej edycji Catching-up Regions w Polsce

Jak to się stało, że inicjatywa Catching-up Regions okazała się skuteczna i zyskuje na popularności w różnych regionach UE oraz jakie wnioski płyną z realizacji tej inicjatywy dla polityki spójności – na te tematy dyskutowali goście konferencji podsumowującej drugą edycję inicjatywy na…
Zobacz więcej: Podsumowanie drugiej edycji Catching-up Regions w Polsce

Unijne pieniądze już pewne. Mamy decyzję Komisji dla dużego projektu

20 czerwca 2018 roku Komisja Europejska wydała decyzję dla projektu spółki Aquanet Poznań „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI”. Inwestycja o całkowitej wartości niemal 473 mln zł będzie dofinansowana kwotą ponad…
Zobacz więcej: Unijne pieniądze już pewne. Mamy decyzję Komisji dla dużego projektu

Uaktualnienie obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w wyborze projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

12 czerwca 2018 roku Uchwałą Nr 438/9163/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonano aktualizacji obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu…
Zobacz więcej: Uaktualnienie obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w wyborze projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zmiana godzin pracy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Tarnowie – 15 czerwca 2018 r.

Informujemy, że 15 czerwca 2018 r. (piątek) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie będzie czynny w godz. 8.00-14.30. Za utrudnienia przepraszamy.
Zobacz więcej: Zmiana godzin pracy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Tarnowie – 15 czerwca 2018 r.

Innowacje w Łomży

Kolejne już, piąte, spotkanie informacyjne z cyklu „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” odbyło się 13 czerwca 2018 r. w Łomży. Podczas spotkania w Parku Przemysłowym Łomża zaprezentowano ofertę Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców….
Zobacz więcej: Innowacje w Łomży

Dwa miliardy złotych na transport intermodalny zamiast miliarda!

Doceniając znaczenie transportu intermodalnego dla rozwoju Polski, Minister Inwestycji i Rozwoju zdecydował się zgłosić Komisji Europejskiej zwiększenie budżetu programu pomocowego dla transportu intermodalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z wcześniej planowanego jednego…
Zobacz więcej: Dwa miliardy złotych na transport intermodalny zamiast miliarda!

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja śródokresowa Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020”.
Celem ewaluacji jest ocena skuteczności działań wdrażanych w ramach wszystkich osi…
Zobacz więcej: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego