Aktualne konkursy

Zmiana regulaminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego (RPO WM) informuje, że 2 lutego 2016 r. zmieniono regulamin wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR.
Przyjęta zmiana wynika z wydania przez…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Nabory projektów parasolowych w programie Interreg Polska-Słowacja

Od dziś Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie Region Beskidy, Związek Euroregionu „Tatry” mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów parasolowych w programie Interreg Polska-Słowacja. Na wsparcie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza oraz…
Zobacz więcej: Nabory projektów parasolowych w programie Interreg Polska-Słowacja

Poziom realizacji programów – stan na 31 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 31 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 31 stycznia 2016 r.

Trwa nabór wniosków w konkursie otwartym dla działania 1.2 Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przypomina, że wciąż trwa nabór wniosków w konkursie otwartym dla działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje (nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15).
W pierwszej turze, do 31…
Zobacz więcej: Trwa nabór wniosków w konkursie otwartym dla działania 1.2 Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Infrastruktura dla badań – ogłaszamy kolejny konkurs dla firm

1 mld zł to pula środków II edycji konkursu na wsparcie procesów powstawania lub rozwijania ośrodków badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Dotacja z Programu Inteligentny Rozwój pokryje m.in. koszty zakupu technologii lub aparatury umożliwiającej prowadzenie prac…
Zobacz więcej: Infrastruktura dla badań – ogłaszamy kolejny konkurs dla firm

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 31 stycznia 2016 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 31 stycznia 2016 r.

Nabór projektów infrastruktury drogowej w ramach Interreg Polska-Słowacja

Niemal 30 mln zł wynosi pula konkursu z Programu Interreg Polska-Słowacja, na inwestycje w rozwój transgranicznego transportu, poprzez tworzenie nowych i modernizację istniejących połączeń drogowych. Od 26 stycznia do 31 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie…
Zobacz więcej: Nabór projektów infrastruktury drogowej w ramach Interreg Polska-Słowacja

Zmiana lokalizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2016 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku rozpocznie pracę w siedzibie Malbork Welcome Center przy ul. Kościuszki 54.
Jednocześnie informujemy, że w związku z przeprowadzką do nowej siedziby bez zmian pozostaje kontakt telefoniczny oraz…
Zobacz więcej: Zmiana lokalizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Przedłużono o 30 dni kalendarzowych tj. do 2 marca 2016 r. do godz. 15.00 termin naboru projektów dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna (Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego). Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Poziom realizacji programów – stan na 24 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 24 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 24 stycznia 2016 r.