Aktualne konkursy

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu Polska Cyfrowa już dostępna

22 stycznia 2016 roku zaktualizowano Szczególowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP) dla Programu Polska Cyfrowa. Zmiany dotyczą działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zmniejszona została maksymalna wartość dofinansowania projektu z 37,2 mln zł do 16 mln zł…
Zobacz więcej: Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu Polska Cyfrowa już dostępna

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Obsługa interesantów w sądzie” w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Sprawiedliwości jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w dziedzinie „Obsługa interesantów w sądzie”….
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Obsługa interesantów w sądzie” w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Zaktualizowany harmonogram konkursów dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 rok

W związku z planami Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi przyśpieszenia wydatkowania środków w ramach poszczególnych programów na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój (PO IR) przedstawia zmieniony harmonogram konkursów na 2016…
Zobacz więcej: Zaktualizowany harmonogram konkursów dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 rok

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla działania 7.3, Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego

Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego informuje, iż w związku z pracami zmierzającymi do zapewnienia spójności zapisów dokumentów programowych, termin naboru wniosków dla działania 7.3. wydłuża się do 19.02.2016…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu naboru wniosków dla działania 7.3, Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 7.3 Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej,…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 7.3 Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Zakończenie naboru w Programie Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Od 23 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. w programie Interreg Polska – Saksonia trwał nabór wniosków o dofinansowanie w I osi priorytetowej „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe” oraz II osi priorytetowej „Mobilność regionalna’. W I osi przeznaczono w nim 7 mln…
Zobacz więcej: Zakończenie naboru w Programie Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Zatwierdzone kryteria oceny projektów w programie Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020

19 i 20 stycznia 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą, pod przewodnictwem strony niemieckiej, odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego program Interreg Brandenburgia-Polska. Podczas spotkania przyjęto dokumenty niezbędne do rozpoczęcia naborów wniosków o…
Zobacz więcej: Zatwierdzone kryteria oceny projektów w programie Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020

Zakończono ostateczną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej w Programie Polska Wschodnia na 2016 rok

12 i 14 stycznia 2016 roku Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia (POPW) zakończyła ostateczną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej w ramach Programu na 2016 rok.
W wyniku tej procedury:

wnioski Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości…
Zobacz więcej: Zakończono ostateczną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej w Programie Polska Wschodnia na 2016 rok

Założenia do projektów pozakonkursowych w ramach działania 8.1, Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził „Założenia do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego…
Zobacz więcej: Założenia do projektów pozakonkursowych w ramach działania 8.1, Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 11.3.1, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

18 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wprowadził zmianę do regulaminu konkursu. Zmiana jest spowodowana zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2015 r. Dokument ten skutkuje m.in. utratą statusu akredytowanych ośrodków…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 11.3.1, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego