Aktualne konkursy

Zaktualizowanie Modelu Finansowego – załącznika do wniosku o dofinansowanie w działaniu 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

Zaktualizowany został Model finansowy stanowiący obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój.
Wprowadzona zmiana ma charakter uszczegółowienia Modelu i jest wynikiem…
Zobacz więcej: Zaktualizowanie Modelu Finansowego – załącznika do wniosku o dofinansowanie w działaniu 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

Komunikat dotyczący funkcjonowania stron internetowych nawiązujących layoutem oraz treścią do stron internetowych instytucji wdrażających Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rozwoju informuje, że w Internecie pojawiły się strony przypominające wyglądem Portal Funduszy Europejskich oraz strony internetowe Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych. Strony te Wykorzystują również w sposób nieuprawniony logotyp Funduszy Europejskich…
Zobacz więcej: Komunikat dotyczący funkcjonowania stron internetowych nawiązujących layoutem oraz treścią do stron internetowych instytucji wdrażających Fundusze Europejskie

Rusza INNOTEXTILE – konkurs na tekstylne innowacje

Firmy z branży tekstylnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach programu sektorowego INNOTEXTILE. To jeden z instrumentów Programu Inteligentny Rozwój, wspierających duże przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, istotne dla…
Zobacz więcej: Rusza INNOTEXTILE – konkurs na tekstylne innowacje

Kolejne zmiany w harmonogramie konkursów na 2016 r. Programu Inteligentny Rozwój

Zaktualizowano terminy konkursów na 2016 r. w priorytetach I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój (POIR). W porównaniu z poprzednią wersją harmonogramu opublikowaną 29 lutego 2016 r.,…
Zobacz więcej: Kolejne zmiany w harmonogramie konkursów na 2016 r. Programu Inteligentny Rozwój

Szansa na ekspansję zagraniczną firm z Polski Wschodniej

Pierwsza edycja konkursu dla mikro, małych i średnich firm zainteresowanych rozszerzeniem swojej działalności na zagraniczne rynki, ruszy w Programie Polska Wschodnia (POPW) 15 kwietnia br. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 20 maja br. Do rozdysponowania jest 5 mln zł.

„Dzisiejszy…
Zobacz więcej: Szansa na ekspansję zagraniczną firm z Polski Wschodniej

Poziom realizacji programów – stan na 13 marca 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 marca 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 13 marca 2016 r.

Program Czechy – Polska: zakończenie naboru na projekty dotyczące edukacji i współpracy

W programie Czechy – Polska zakończyły się nabory na projekty standardowe w dwóch priorytetach: Edukacja i kwalifikacje (priorytet 3) i Współpraca instytucji i społeczności (priorytet 4). Łącznie złożono 23 wnioski dotyczące edukacji i podnoszenia kwalifikacji. Ich łączna wartość…
Zobacz więcej: Program Czechy – Polska: zakończenie naboru na projekty dotyczące edukacji i współpracy

Współpraca z Bankiem Światowym z POWER-em

Wiceminister rozwoju Paweł Chorąży spotkał się z Mariną Wes menedżerem Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckicch, by rozmawiać o wspólnie realizowanych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój projektach z zakresu ochrony zdrowia oraz wsparciu ekspertów Banku Światowego…
Zobacz więcej: Współpraca z Bankiem Światowym z POWER-em

Polskie uczelnie motorem rozwoju

Na rozwój szkolnictwa wyższego w latach 2014-2020 przeznaczono aż 5 mld zł. Większość środków będzie dostępna w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Prezentujemy wybrane konkursy.
„Studiujesz? Praktykuj!”
Konkurs „Studiujesz?…
Zobacz więcej: Polskie uczelnie motorem rozwoju

Targi Edukacyjne „Festiwal Zawodów w Małopolsce”

W Małopolsce już po raz czwarty będzie można sprawdzić swoje umiejętności i zweryfikować kierunek dalszej edukacji. Od 17 do 19 marca 2015 r. zapraszamy na Targi Edukacyjne „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Formuła wydarzenia jest wzorowana na prezentacji zawodów,…
Zobacz więcej: Targi Edukacyjne „Festiwal Zawodów w Małopolsce”