Aktualne konkursy

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

Uruchomiliśmy Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Beneficjenci środków unijnych mogą już publikować zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.
Czym jest…
Zobacz więcej: Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

Pół miliarda złotych dla firm na instalacje demonstracyjne

Z początkiem nowego roku przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie prac rozwojowych, prowadzących do powstania instalacji demonstracyjnej lub pilotażowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu w ramach poddziałania 1.1.2. Programu Inteligentny Rozwój…
Zobacz więcej: Pół miliarda złotych dla firm na instalacje demonstracyjne

Zmiany w Regulaminie konkursu dla poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego (1)

8 grudnia 2015 r. decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego zmianie uległy następujące załączniki do Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego:

Załącznik 6 – Wzór umowy o dofinansowanie…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu dla poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego (1)

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020

3 grudnia 2015 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja wyników ewaluacji programu realizowanego na pograniczu polsko-brandenburskim w latach 2007-2013. Omówiono…
Zobacz więcej: Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020

Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe)…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazuje do zastosowania przez Instytucje Zarządzające…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych

Wydłużenie terminu składania wniosków dla działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego wydłużyła termin składania wniosków w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15 dla działania 8.2 „Aktywizacja Zawodowa”, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.
Nabór wniosków…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu składania wniosków dla działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 2016 rok

30 listopada 2015 r. przyjęto harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 2016 rok. Dokument prezentuje informacje o planowanych terminach oraz orientacyjnych kwotach przewidzianych na…
Zobacz więcej: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 2016 rok

56,3 mld zł z Funduszy Europejskich 2014-20 na konkursy w 2016 roku

Na 2016 rok we wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych a…
Zobacz więcej: 56,3 mld zł z Funduszy Europejskich 2014-20 na konkursy w 2016 roku

178 projektów z Małopolski ubiega się o możliwość wsparcia modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

W ramach naboru kart projektów subregionalnych w poddziałaniu 4.3.2 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” – zostało złożonych 178 kart w ramach 5 subregionów.

Wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym (PDF…
Zobacz więcej: 178 projektów z Małopolski ubiega się o możliwość wsparcia modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej