Aktualne konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu dla działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego 1 marca 2016 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPPM.11.04.00-IZ-01-22-001/15 ogłoszonego dla działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej (uchwała nr 213/122/16). Spośród 24 projektów, które w trakcie oceny strategicznej I…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie konkursu dla działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

Zmienione Wytyczne w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Od dnia 4 marca br. mają zastosowanie „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, podpisane…
Zobacz więcej: Zmienione Wytyczne w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Programu Regionalnego Województwa Śląskiego

Z uwagi na konieczność przyspieszenia wdrażania Programu Regionalnego Województwa Śląskiego i osiągnięcia założonych w procesie programowania wskaźników rzeczowych i finansowych, przyspieszono uruchomienie naboru dla poddziałania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb…
Zobacz więcej: Przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Programu Regionalnego Województwa Śląskiego

Spotkanie dotyczące wsparcia firm w Programie Inteligentny Rozwój za nami

Ponad 8 mld euro w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) przeznaczono na wsparcie dla firm. O tym jakie projekty mogą z ich pomocą sfinansować, rozmawiano podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się w Warszawie 3 marca br.

Wydarzenie rozpoczęła prezentacja ekspertów z…
Zobacz więcej: Spotkanie dotyczące wsparcia firm w Programie Inteligentny Rozwój za nami

Konsultacje pomysłów na projekt w drugim naborze Interreg Region Morza Bałtyckiego

Wspólny Sekretariat programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zaprasza do indywidualnych konsultacji pomysłów na projekt dla instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w trakcie trwającego drugiego naboru projektów.
Konsultacje odbędą się w Berlinie:

12 kwietnia…
Zobacz więcej: Konsultacje pomysłów na projekt w drugim naborze Interreg Region Morza Bałtyckiego

Interreg Europa: Pakiet dla aplikantów w 2. naborze już dostępny

Drugi nabór w ramach progamu Interreg Europa odbędzie się w terminie 5 kwietnia – 13 maja 2016 roku. Na stronie programu już udostępniono dokumenty obowiązujące wnioskodawców – Application Pack
Application pack składa się z następujących dokumentów:

Warunki naboru (Terms of…
Zobacz więcej: Interreg Europa: Pakiet dla aplikantów w 2. naborze już dostępny

Pierwsze bony na innowacje

3,5 mln trafi do przedsiębiorców z Małopolski w ramach pierwszej, pilotażowej edycji bonów na innowacje. Jako pierwsze dofinansowanie o wartości w sumie 157 tys. zł otrzymały trzy firmy: EC Jakub Lipski, Na Niby Studio oraz Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CERTECH. Dzięki wsparciu…
Zobacz więcej: Pierwsze bony na innowacje

Wydłużony termin składania wniosków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w województwie mazowieckim

Do 16 maja 2016 r. do godz. 15.00 przedłużono termin naboru projektów w ramach konkursu w Działaniu 4.2 Efektywność energetyczna, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedłużenie terminu dotyczy konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 (Typ…
Zobacz więcej: Wydłużony termin składania wniosków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w województwie mazowieckim

750 mln zł na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla mikro, małych i średnich firm

Podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności – to cel ogłoszonego dziś dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) konkursu w Programie Inteligentny Rozwój (POIR). Wnioski…
Zobacz więcej: 750 mln zł na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla mikro, małych i średnich firm

Drugi nabór projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego – wsparcie dla wnioskodawców

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (ang. Interreg Baltic Sea Region – IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru, w którym należy złożyć koncepcję projektu trwa od 1 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. Tylko wnioskodawcy najlepszych koncepcji projektów…
Zobacz więcej: Drugi nabór projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego – wsparcie dla wnioskodawców