Aktualne konkursy

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

8-9 grudnia 2015 r. w Szczecinie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia – Polska na lata 2014-2020.
W trakcie posiedzenia Komitet Monitorujący:

przyjął Regulamin Komitetu…
Zobacz więcej: Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020: pierwsze projekty zatwierdzone do dofinansowania

4 grudnia 2015 r. na posiedzeniu w Ołomuńcu Komitet Monitorujący Program Interreg Czechy-Polska 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania 2 projekty flagowe, 6 projektów parasolowych Funduszu Mikroprojektów oraz 15 projektów Pomocy Technicznej.
Projekty flagowe
Wybrane do…
Zobacz więcej: Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020: pierwsze projekty zatwierdzone do dofinansowania

Obradował Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przyjęto kolejne kryteria wyboru projektów w sektorze środowiska oraz zaktualizowano Wykaz Dużych Projektów. 8 grudnia 2015 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Przewodniczył mu wiceminister Witold…
Zobacz więcej: Obradował Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Fundusze Europejskie bez barier

Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce stanowią ok. 12 proc. mieszkańców kraju. W latach 2014-2020 większy akcent będzie położony na to, by nie tylko oferować szerszy zakres sprofilowanych i zindywidualizowanych form wsparcia, ale także na to by osoby z niepełnosprawnościami miały…
Zobacz więcej: Fundusze Europejskie bez barier

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

Uruchomiliśmy Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Beneficjenci środków unijnych mogą już publikować zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.
Czym jest…
Zobacz więcej: Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

Pół miliarda złotych dla firm na instalacje demonstracyjne

Z początkiem nowego roku przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie prac rozwojowych, prowadzących do powstania instalacji demonstracyjnej lub pilotażowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu w ramach poddziałania 1.1.2. Programu Inteligentny Rozwój…
Zobacz więcej: Pół miliarda złotych dla firm na instalacje demonstracyjne

Zmiany w Regulaminie konkursu dla poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego (1)

8 grudnia 2015 r. decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego zmianie uległy następujące załączniki do Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego:

Załącznik 6 – Wzór umowy o dofinansowanie…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu dla poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego (1)

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020

3 grudnia 2015 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja wyników ewaluacji programu realizowanego na pograniczu polsko-brandenburskim w latach 2007-2013. Omówiono…
Zobacz więcej: Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020

Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe)…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazuje do zastosowania przez Instytucje Zarządzające…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych