Aktualne konkursy

Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Z dniem 1 grudnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO WER, na który składają się następujące szkolenia:

Kwalifikowalność wydatków,
Ocena…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Wydłużenie terminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, iż na podstawie zapisów Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zachęcamy osoby głuche i słabosłyszące do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych z zakresu Funduszy Europejskich

Osoby głuche bądź słabosłyszące mogą skorzystać z bezpłatnych porad 
Osoby głuche bądź słabosłyszące, które są zainteresowane informacjami z zakresu możliwości otrzymania dofinansowania w ramach Krajowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego…
Zobacz więcej: Zachęcamy osoby głuche i słabosłyszące do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych z zakresu Funduszy Europejskich

Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach poddziałania 3.2.1, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

26 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zmienił zapisy Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego. Zmiany niektórych zapisów Regulaminu wynikają ze zmiany „Zasad Wdrażania RPO WP…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach poddziałania 3.2.1, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).
Zmiany dokumentu obejmują…
Zobacz więcej: Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

W dniu 24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałą Nr 1594/97/15 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata…
Zobacz więcej: Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

Przesunięcie terminu składania wniosków w programie Interreg Europa Środkowa

Ze względu na problemy techniczne z plaformą eMS, która służy do przesyłania wniosków, termin składania wniosków został wydłużony do 2 grudnia br. do godziny 18:00.
Oficjalną informację (w języku angielskim) o wydłużeniu terminu można znaleźć na stronie instytucji ogłaszającej…
Zobacz więcej: Przesunięcie terminu składania wniosków w programie Interreg Europa Środkowa

Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO Województwa Pomorskiego

Uchwałą Nr 1117/91/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z 12 listopada 2015 roku zmieniono status Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020, z wyłączeniem załączników nr 4, 9 i 13 do tego dokumentu, które pozostają wytycznymi programowymi w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, oraz przyjęto…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO Województwa Pomorskiego

Pierwsze projekty programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzone

18 i 19 listopada br. w Malmö odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego, podczas którego zatwierdzono do dofinansowania 35 projektów złożonych w pierwszym naborze. W 32 projektach weźmie udział 66 polskich partnerów. Dwa z…
Zobacz więcej: Pierwsze projekty programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzone

Przedsiębiorco, weź udział w spotkaniu informacyjnym na temat działania „Wzór na konkurencję”

Rozpoczął się cykl regionalnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców na temat działania 1.4 Wzór na konkurencję, Programu Polska Wschodnia. Pierwsze z nich odbyło się w Olsztynie. Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach w: Białymstoku (25.11), Lublinie (30.11), Kielcach…
Zobacz więcej: Przedsiębiorco, weź udział w spotkaniu informacyjnym na temat działania „Wzór na konkurencję”