Aktualne konkursy

Wydłużenie terminu konkursu dla działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu dla działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego (numer naboru RPPD.08.03.00-IZ.00-20-001/16).
Wnioski można składać do 31…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu konkursu dla działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego

Program Polska Wschodnia: ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie produktów sieciowych

320 mln zł – to pula konkursu, w którym konsorcja mikro-, małych i średnich firm mogą starać się o unijne środki na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 20 kwietnia do 28 czerwca 2016…
Zobacz więcej: Program Polska Wschodnia: ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie produktów sieciowych

Program Polska Wschodnia: ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie produktów sieciowych (1)

320 mln zł – to pula konkursu, w którym konsorcja mikro-, małych i średnich firm mogą starać się o unijne środki na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 20 kwietnia do 28 czerwca 2016…
Zobacz więcej: Program Polska Wschodnia: ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie produktów sieciowych (1)

Fundusze Europejskie na innowacje firm

Fundusze Europejskie stawiają na rozwój innowacyjnych firm oraz na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi. Jeśli masz pomysł i chcesz rozwinąć swoją firmę w tym obszarze, możesz skorzystać z szerokich możliwości dofinansowania. Środki na projekty badawcze…
Zobacz więcej: Fundusze Europejskie na innowacje firm

Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) planuje ogłosić konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą i osobami…
Zobacz więcej: Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Świętokrzyskie i opolskie ogłosiły konkursy na programy rewitalizacji

Urzędy marszałkowskie województwa świętokrzyskiego i województwa opolskiego to już kolejne, które ogłosiły konkursy dotacji na wsparcie gmin z regionów w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji.
Konkursy zostały przygotowane w ramach…
Zobacz więcej: Świętokrzyskie i opolskie ogłosiły konkursy na programy rewitalizacji

Szansa na dobry start

Aż 740 tys. młodych osób, poniżej 30 roku życia będzie mogło w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój zdobywać nowe umiejętności zawodowe. Pomogą w tym m.in. inicjatywy realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy.
Ochotnicze Hufce Pracy pomagają w aktywizacji zawodowej młodzieży od dnia…
Zobacz więcej: Szansa na dobry start

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektu pozakonkursowego w Programie Inteligentny Rozwój

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów do oceny…
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektu pozakonkursowego w Programie Inteligentny Rozwój

Jeszcze trzy tygodnie na zgłoszenia do II edycji konkursu "Fundusze w obiektywie"!

Zgłoś zdjęcie z opisem projektu i wygraj atrakcyjne nagrody!
Zapraszamy do udziału w konkursie „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 
Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi….
Zobacz więcej: Jeszcze trzy tygodnie na zgłoszenia do II edycji konkursu "Fundusze w obiektywie"!

Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 6.1.2 Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

Zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa z  29 lutego 2016 r. na 15 kwietnia 2016 r. Jest to spowodowane wydłużeniem terminu naboru oraz tym, że wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów skierowane do oceny merytorycznej…
Zobacz więcej: Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 6.1.2 Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego