Aktualne konkursy

Poziom realizacji programów – stan na 21 lutego 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 21 lutego 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 21 lutego 2016 r.

Uruchomiono rejestrację dla instytucji zainteresowanych udziałem w konsultacjach idei projektowych programu Interreg Południowy Bałtyk

Indywidualne konsultacje
Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk będzie udzielać indywidualnych konsultacji idei projektowych. Oferta skierowana jest do instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru, który zaplanowano na okres od 9 maja…
Zobacz więcej: Uruchomiono rejestrację dla instytucji zainteresowanych udziałem w konsultacjach idei projektowych programu Interreg Południowy Bałtyk

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu w następujących dziedzinach:

Infrastruktura rozwoju…
Zobacz więcej: Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Rusza konkurs na programy rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs dotacji, którego celem jest wsparcie gmin z regionu w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji.
Konkurs został przygotowany w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju z samorządami…
Zobacz więcej: Rusza konkurs na programy rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia

Od 16 lutego 2016 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (SZOOP).
W odniesieniu do poprzedniej wersji dokumentu z 5 listopada 2015 r. SZOOP został uzupełniony w zakresie Załącznika 3. Kryteria wyboru projektów dla…
Zobacz więcej: Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia

Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego (2)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór na kandydatów na ekspertów w następujących dziedzinach:

Gospodarka odpadami komunalnymi,
Gospodarka wodno-ściekowa,
Infrastruktura rowerowa,
Infrastruktura…
Zobacz więcej: Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego (2)

Aktualizacji wykazu kart projektów subregionalnych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (IZ RPO WM) informuje o zamieszczeniu poniżej aktualizacji wykazu kart projektów złożonych w Subregionie Sądeckim, poprzez uwzględnienie na wykazie karty projektu nr RPOWM/SPR/SAD/2015/7.1.3/10….
Zobacz więcej: Aktualizacji wykazu kart projektów subregionalnych

Komisja Europejska zrefundowała pierwsze wydatki za projekty Programu Polska Cyfrowa

Komisja Europejska zatwierdziła złożony przez stronę polską w grudniu 2015 r. wniosek zawierający zweryfikowane i certyfikowane wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) i przekazała w lutym br. refundację w wysokości 207,7 tys. euro. Refundacja dotyczy wydatków…
Zobacz więcej: Komisja Europejska zrefundowała pierwsze wydatki za projekty Programu Polska Cyfrowa

Obligatoryjny program szkolenia dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego – dziedzina "Integracja społeczna"

16 lutego 2016 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach dziedziny „Integracja społeczna”, na który…
Zobacz więcej: Obligatoryjny program szkolenia dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego – dziedzina "Integracja społeczna"

Konkursy w programie Interreg Polska-Saksonia

Program Interreg Polska-Saksonia cieszy się dużą popularnością. Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w zakończonych niedawno trzech konkursach, przekroczyła ponad dwukrotnie dostępną pulę. Beneficjentów poznamy w czerwcu 2016 r.
Łączny budżet konkursów na projekty z…
Zobacz więcej: Konkursy w programie Interreg Polska-Saksonia