Aktualne konkursy

Poziom realizacji programów – stan na 29 listopada 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 29 listopada 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 29 listopada 2015 r.

Eurokonkurs rozstrzygnięty!

Znamy już wyniki VI edycji Konkursu Młodzi wiedzą o funduszach, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów i wyróżnionych.
Nauczyciele – laureatki:
I miejsce: Elżbieta Wysiadły,…
Zobacz więcej: Eurokonkurs rozstrzygnięty!

Podpisano największe umowy w ramach I naboru instrumentu „Łącząc Europę”

Dotychczas Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) podpisała indywidualne umowy z beneficjentami o udzielenie dotacji dla 8 największych, polskich projektów z instrumentu „Łącząc Europę”. Wartość ich dofinansowania unijnego wynosi w sumie ponad 1,9 mld…
Zobacz więcej: Podpisano największe umowy w ramach I naboru instrumentu „Łącząc Europę”

Komunikat w sprawie udostępnienia platformy e-learningowej dla oceniających projekty w ramach EFS

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) udostępniła platformę e-learningową, o której mowa w podrozdziale 10.2, pkt 2 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
Platforma Oceniających Projekty (POP…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie udostępnienia platformy e-learningowej dla oceniających projekty w ramach EFS

Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Z dniem 1 grudnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO WER, na który składają się następujące szkolenia:

Kwalifikowalność wydatków,
Ocena…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Wydłużenie terminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, iż na podstawie zapisów Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zachęcamy osoby głuche i słabosłyszące do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych z zakresu Funduszy Europejskich

Osoby głuche bądź słabosłyszące mogą skorzystać z bezpłatnych porad 
Osoby głuche bądź słabosłyszące, które są zainteresowane informacjami z zakresu możliwości otrzymania dofinansowania w ramach Krajowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego…
Zobacz więcej: Zachęcamy osoby głuche i słabosłyszące do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych z zakresu Funduszy Europejskich

Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach poddziałania 3.2.1, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

26 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zmienił zapisy Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego. Zmiany niektórych zapisów Regulaminu wynikają ze zmiany „Zasad Wdrażania RPO WP…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach poddziałania 3.2.1, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).
Zmiany dokumentu obejmują…
Zobacz więcej: Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

W dniu 24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałą Nr 1594/97/15 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata…
Zobacz więcej: Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.