Aktualne konkursy

Wydłużenie terminu składania wniosków dla działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego wydłużyła termin składania wniosków w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15 dla działania 8.2 „Aktywizacja Zawodowa”, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.
Nabór wniosków…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu składania wniosków dla działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 2016 rok

30 listopada 2015 r. przyjęto harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 2016 rok. Dokument prezentuje informacje o planowanych terminach oraz orientacyjnych kwotach przewidzianych na…
Zobacz więcej: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 2016 rok

56,3 mld zł z Funduszy Europejskich 2014-20 na konkursy w 2016 roku

Na 2016 rok we wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych a…
Zobacz więcej: 56,3 mld zł z Funduszy Europejskich 2014-20 na konkursy w 2016 roku

178 projektów z Małopolski ubiega się o możliwość wsparcia modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

W ramach naboru kart projektów subregionalnych w poddziałaniu 4.3.2 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” – zostało złożonych 178 kart w ramach 5 subregionów.

Wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym (PDF…
Zobacz więcej: 178 projektów z Małopolski ubiega się o możliwość wsparcia modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 grudnia 2015 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 grudnia 2015 r.

Jeszcze dwa tygodnie na zgłoszenia do konkursu "Fundusze w obiektywie"!

Zrób zdjęcie projektu i wygraj czytnik e-book!
Zapraszamy do udziału w konkursie „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i krótki opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 
Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami…
Zobacz więcej: Jeszcze dwa tygodnie na zgłoszenia do konkursu "Fundusze w obiektywie"!

Konkursy w Programie Infrastruktura i Środowisko w 2016 r.

30 listopada 2015 r. opublikowano zatwierdzony harmonogram konkursów dla Programu Infrastruktura i Środowisko na rok 2016. Dokument prezentuje informacje o terminach oraz kwotach przeznaczonych na wsparcie projektów w ramach poszczególnych naborów.
W 2016 roku przewiduje…
Zobacz więcej: Konkursy w Programie Infrastruktura i Środowisko w 2016 r.

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Dokument w wersji pierwotnej został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 27 kwietnia 2015 r. W trakcie VI posiedzenia 24 listopada 2015 r., Komitet dokonał przeglądu Planu Ewaluacji PO WER i zatwierdził jego zaktualizowaną wersję.
Wprowadzone zmiany…
Zobacz więcej: Zaktualizowany Plan Ewaluacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15, dotyczącego Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programu Województwa…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Identyfikacja projektów w Programie Pomoc Techniczna 2014-2020

W związku z planowanym na 2016 r. kolejnym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 zapraszamy do zgłaszania projektów planowanych do realizacji wraz z określeniem ich tytułu/zakresu oraz planowanej alokacji.
Wybór projektów pomocy…
Zobacz więcej: Identyfikacja projektów w Programie Pomoc Techniczna 2014-2020