Aktualne konkursy

Nowe nabory na wsparcie edukacji z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Doskonalenie zawodowe uczniów oraz kompetencji nauczycieli zawodu to główne cele kolejnych konkursów, które Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi 30 listopada 2015 r. Na realizację projektów przeznaczono przeszło 4,8 mln zł. Zainteresowani…
Zobacz więcej: Nowe nabory na wsparcie edukacji z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Kolejne rozdanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na projekty przyjazne środowisku

Celem pierwszego naboru z Działania RPO WM 5.1 będzie realizacja projektów polegających na budowie systemu wczesnego ostrzegania przed katastrofami. System taki powinien być złożony z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. Wnioskodawca będzie mógł zaprojektować punkty alarmowe,…
Zobacz więcej: Kolejne rozdanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na projekty przyjazne środowisku

Opublikowano drugą wersję Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

28 października 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła drugą wersję „Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”.
Wytyczne wymagały modyfikacji o charakterze dostosowującym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015…
Zobacz więcej: Opublikowano drugą wersję Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 listopada 2015 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 listopada 2015 r.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

29 października 2015 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.1) (SzOOP).
Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu obejmują…
Zobacz więcej: Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

Mazowsze wystartowało po eurofundusze na e-zdrowie

Zakończył się jeden z pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu województwa mazowieckiego (RPO WM). W ramach konkursu z poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie w systemie MEWA 2.0  zostało…
Zobacz więcej: Mazowsze wystartowało po eurofundusze na e-zdrowie

Polska Wschodnia stawia na innowacyjny biznes

„Prawie 25 mln zł z Programu Polska Wschodnia trafi do ośrodków innowacji z makroregionu, które opracują i zrealizują specjalny pilotażowy program wspierający start-upy” – poinformowała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

30 października 2015 r. ruszył…
Zobacz więcej: Polska Wschodnia stawia na innowacyjny biznes

Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego (1)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, prowadzi nabór na kandydatów na ekspertów w następujących dziedzinach: 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe w…
Source: Fundusze

Świat dostępny dla każdego

„Projekty finansowane ze środków unij­nych są szansą na to, by przestrzeń publiczna w Polsce stała się w końcu bardziej dostępna dla każdego z nas. Niezależnie od poziomu sprawności.” – uważa dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwer­salnego na…
Source: Fundusze

Fundusze Europejskie na założenie firmy

Fundusze Europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy. Jeśli masz pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą Ci wystartować. Są one dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Poza wsparciem finansowym, możesz korzystać także ze…
Source: Fundusze