Aktualne konkursy

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia zaktualizowany

Od 5 listopada 2015 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (SZOOP), którego treść została dostosowana do brzmienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPW 19…
Zobacz więcej: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia zaktualizowany

Przygotowanie do naborów projektów transnarodowych i międzyregionalnych w 2016 r.

5 listopada 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się seminarium poświęcone współpracy międzynarodowej w programach Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa. We wszystkich prezentowanych programach pierwsze nabory projektów zakończyły się…
Zobacz więcej: Przygotowanie do naborów projektów transnarodowych i międzyregionalnych w 2016 r.

Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na programy rewitalizacji

Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dotacji, którego celem  jest wsparcie gmin z regionu w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji.
Konkursy przygotowano w ramach współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z samorządami…
Zobacz więcej: Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na programy rewitalizacji

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę”

5 listopada 2015 r. Komisja Europejska (KE) wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) ogłosiła nabór konkursowy na wsparcie projektów w sektorze transportu mechanizmu „Łącząc Europę” (z ang. CEF). Konkurs ogłoszony jest na podstawie Wieloletniego Programu…
Zobacz więcej: Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę”

Dotacje na wdrażanie innowacji: duże zainteresowanie wsparciem z Programu Polska Wschodnia

82 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 301 674 464,52 zł złożyli przedsiębiorcy w pierwszym konkursie organizowanym w Programie Polska Wschodnia (POPW).

„Liczby te potwierdzają, że firmy są chętne i gotowe do wdrażania innowacji. Potrzebują jednak odpowiedniego wsparcia, a właśnie…
Zobacz więcej: Dotacje na wdrażanie innowacji: duże zainteresowanie wsparciem z Programu Polska Wschodnia

Kredyt technologiczny dla firm

Znany przedsiębiorcom instrument wsparcia pod nazwą kredyt technologiczny będzie dostępny już w tym roku: 7 grudnia rusza pierwszy konkurs w ramach działania „Kredyt na innowacje technologiczne”, Programu Inteligentny Rozwój. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały czas na…
Zobacz więcej: Kredyt technologiczny dla firm

Nowe nabory na wsparcie edukacji z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Doskonalenie zawodowe uczniów oraz kompetencji nauczycieli zawodu to główne cele kolejnych konkursów, które Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi 30 listopada 2015 r. Na realizację projektów przeznaczono przeszło 4,8 mln zł. Zainteresowani…
Zobacz więcej: Nowe nabory na wsparcie edukacji z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Kolejne rozdanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na projekty przyjazne środowisku

Celem pierwszego naboru z Działania RPO WM 5.1 będzie realizacja projektów polegających na budowie systemu wczesnego ostrzegania przed katastrofami. System taki powinien być złożony z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. Wnioskodawca będzie mógł zaprojektować punkty alarmowe,…
Zobacz więcej: Kolejne rozdanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na projekty przyjazne środowisku

Opublikowano drugą wersję Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

28 października 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła drugą wersję „Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”.
Wytyczne wymagały modyfikacji o charakterze dostosowującym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015…
Zobacz więcej: Opublikowano drugą wersję Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 listopada 2015 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 listopada 2015 r.