Anulowanie konkursu w poddziałaniu 9.3.1 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Anulowanie konkursu w poddziałaniu 9.3.1 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że został anulowany konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ 2014-2020), priorytet 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, poddziałanie 9.3.1 Wsparcie…
Zobacz więcej: Anulowanie konkursu w poddziałaniu 9.3.1 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego