Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kolej dostanie 212 milionów złotych z UE na sprzęt

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kolej dostanie 212 milionów złotych z UE na sprzęt

Dzięki wsparciu ze środków unijnych PKP PLK S.A. zakupi sprzęt techniczny, który zapewni sprawną realizację zadań związanych z utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na liniach kolejowych.
Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz…
Zobacz więcej: Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kolej dostanie 212 milionów złotych z UE na sprzęt