Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

27 kwietnia 2018 r. eksperci Jaspers IQR przekazali ostateczny raport zawierający pozytywną ocenę projektu Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35.
Projekt realizowany przez miasto Wałbrzych został wybrany do dofinansowania w konkursie w działaniu 4.2 Programu Infrastruktura i…
Zobacz więcej: Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35