Category Archives: Aktualności

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w Programie IUSER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w Programie IUSER, realizowanego w obszarze sektora elektronicznego, teleinformatycznego i technik informacyjnych ze środków Programu Inteligentny Rozwój w zakresie działania 1.2 Programu…
Zobacz więcej: Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w Programie IUSER

Program Polska – Saksonia: 3,5 mln euro na projekty z zakresu edukacji i współpracy

Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Saksonia zdecydował o wsparciu 5 projektów. Wybrane przedsięwzięcia dotyczą edukacji transgranicznej oraz współpracy partnerskiej i potencjału instytucjonalnego. Nabór wniosków o dofinansowanie został zakończony we wrześniu…
Zobacz więcej: Program Polska – Saksonia: 3,5 mln euro na projekty z zakresu edukacji i współpracy

Rezygnacja z przeprowadzenia konkursu dla poddziałania 8.2.1 Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego (Typ IV)

W związku z planowanymi zmianami Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego 20 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia we wrześniu naboru w poddziałaniu 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie…
Zobacz więcej: Rezygnacja z przeprowadzenia konkursu dla poddziałania 8.2.1 Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego (Typ IV)

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 28 lutego 2018 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 28 lutego 2018 r.

Stan prac Grupy Wysokiego Szczebla do spraw inwestycji kolejowych

22 lutego 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się III posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, spółki PKP PLK S.A., Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Unijnych…
Zobacz więcej: Stan prac Grupy Wysokiego Szczebla do spraw inwestycji kolejowych

Przesunięcie ogłoszenia konkursu dla poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

20 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społeczne (nr konkursu RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18).
Przedmiotowy…
Zobacz więcej: Przesunięcie ogłoszenia konkursu dla poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Rozstrzygnięcie konkursu w poddziałaniu 5.2.3 Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4890/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie konkursu w poddziałaniu 5.2.3 Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

Największy i najbardziej znany – co myślą o POIiŚ Polacy?

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Komunikacji (DG COMM) zapytała Europejczyków, co myślą o funduszach unijnych. Badanie objęło również Polskę.
Badanie „Jak Unia Europejska inwestuje w Polsce – znajomość funduszy oraz korzyści i bariery w ich pozyskiwaniu”…
Zobacz więcej: Największy i najbardziej znany – co myślą o POIiŚ Polacy?

Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków

Znaleźć pierwszą pracę, założyć własną firmę, rozwijać ją, zapewniać rozwój pracownikom, spełniać ambicje i pasje w pracy. To nie muszą być tylko nasze marzenia. To konkretne możliwości, które mamy szansę zrealizować dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS).
Przekonaj się o…
Zobacz więcej: Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków

Krok w przyszłość

Badanie dziecka bezprzewodowym stetoskopem i wysyłanie zapisu z dźwiękiem do lekarza, brzmi jak technologia nie z tej ziemi? Automatyczna apteka w szpitalu, która  przygotuje indywidualny zestaw leków dla każdego pacjenta –  to nierealny pomysł? A może proste parkowanie…
Zobacz więcej: Krok w przyszłość