Category Archives: Aktualności

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju czeka na podpis Prezydenta

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje w Polsce politykę rozwoju. Przyjęta przez Sejm nowelizacja wprowadza zmiany, które integrują wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych. Wprowadza również…
Zobacz więcej: Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju czeka na podpis Prezydenta

Pojedziemy szybciej na trasie z Warszawy do Lublina

17 lipca udostępniono, na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu, odcinek remontowanej drogi S17: węzeł Lubelska – Kołbiel, wraz z obwodnicą Kołbieli. Przedsięwzięcie znacznie usprawni ruch między Lublinem a Warszawą. W uroczystym otwarciu drogi udział wzięła minister funduszy i polityki…
Zobacz więcej: Pojedziemy szybciej na trasie z Warszawy do Lublina

Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka. 2 lata programu Dostępność Plus

Już 184 organizacje, firmy i instytucje podjęły wyzwanie i uczestniczą w Partnerstwie na rzecz Dostępności. 7 mld zł to koszt trwających obecnie inwestycji, które poprawią dostępność. Te środki pozwolą usunąć bariery architektoniczne i zapewnić dostępność w szkołach, uczelniach,…
Zobacz więcej: Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka. 2 lata programu Dostępność Plus

Dostępność się profesjonalizuje. Pierwsza instytucja certyfikująca

Mamy już pierwszą instytucję certyfikującą uprawnioną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji „Wdrażanie dostępności w organizacji”.
Po włączeniu nowej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 3 lipca Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydała…
Zobacz więcej: Dostępność się profesjonalizuje. Pierwsza instytucja certyfikująca

Finaliści konkursu RegioStars 2020

9 lipca br. jury konkursu RegioStars wyłoniło 25 finalistów. Wśród nich znajduje się projekt Museums over the borders z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Przedsięwzięcie to wsparliśmy jako Instytucja Zarządzająca programem….
Zobacz więcej: Finaliści konkursu RegioStars 2020

Człowiek w centrum uwagi!

Innowacje społeczne to działania tworzone dla poprawy jakości życia. Odpowiadają na potrzeby określonychgrup społecznych i zmieniają na lepsze nasze otoczenie i funkcjonowanie. Fundusze Europejskie wspierają cały proces ich powstawania – od pomysłu, przez wdrożenie, aż do rozpowszechniania…
Zobacz więcej: Człowiek w centrum uwagi!

Od 6 lipca 2020 r. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim (PIFE) wznawia konsultacje bezpośrednie

Od 6 lipca 2020 r. otwieramy możliwość skorzystania z konsultacji bezpośrednich.
W związku z panującą epidemią koronawirusa w naszym kraju informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas wizyty bezpośredniej w Punktach…
Zobacz więcej: Od 6 lipca 2020 r. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim (PIFE) wznawia konsultacje bezpośrednie

Nowy zbiornik retencyjny dla Warszawy

W Warszawie zakończyła się budowa nowego zbiornika retencyjnego. Trwają jego odbiory techniczne. Zbiornik będzie miał pojemność ponad 20 basenów olimpijskich. To część wielkiej inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych, która nie tylko poprawi system zbierania i oczyszczania…
Zobacz więcej: Nowy zbiornik retencyjny dla Warszawy

Konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”

Dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”, który umożliwia szersze niż obecnie korzystanie z usług społecznych i zdrowotnych przez mieszkańców…
Zobacz więcej: Konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”

Świętokrzyski program regionalny – planowane ogłoszenie konkursu w działaniu 3.3

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Świętokrzyskiego planuje ogłosić w sierpniu nabór dla działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Z uwagi na dynamiczną sytuację…
Zobacz więcej: Świętokrzyski program regionalny – planowane ogłoszenie konkursu w działaniu 3.3