Category Archives: Aktualności

Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów z sektora energetyki

30 listopada 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów z zakresu dystrybucji gazu. Dzięki środkom UE Polska Spółka Gazownictwa zrealizuje następujące inwestycje:

Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice

Inwestycja…
Zobacz więcej: Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów z sektora energetyki

850 mln zł do wzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko w 2018 r.

Walka ze smogiem na Śląsku i poprawa jakości środowiska w miastach. Znamy harmonogram konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko na 2018 r.
W przyszłym roku z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) do wzięcia będzie 850 mln zł na inwestycje w obszarach związanych z szeroko…
Zobacz więcej: 850 mln zł do wzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko w 2018 r.

Rezygnacja z naborów wniosków w IV kwartale 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących w Regionalnym Programie Województwa Opolskiego nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

3.1.1 Strategie niskoemisyjne…
Zobacz więcej: Rezygnacja z naborów wniosków w IV kwartale 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Wybrano projekty do dofinansowania z poddziałania 5.1.1 Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego w trybie pozakonkursowym (1)

21 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju…
Zobacz więcej: Wybrano projekty do dofinansowania z poddziałania 5.1.1 Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego w trybie pozakonkursowym (1)

Kolejne polsko-czeskie projekty współpracy transgranicznej zatwierdzone przez Komitet Monitorujący

22 i 23 listopada 2017 r. w Hradec Kralove odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Członkowie Komitetu zatwierdzili projekty:

w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacja: 6 projektów na łączną kwotę 2 278 000 euro. Projekty dotyczą…
Zobacz więcej: Kolejne polsko-czeskie projekty współpracy transgranicznej zatwierdzone przez Komitet Monitorujący

Co najmniej 455 mln zł dla przedsiębiorców w 2018 roku

Mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli liczyć w przyszłym roku na co najmniej 455 mln zł na rozwój działalności. Znamy harmonogram składania wniosków o dofinansowanie w konkursach Programu Polska Wschodnia.
Od lutego przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje…
Zobacz więcej: Co najmniej 455 mln zł dla przedsiębiorców w 2018 roku

Interreg Południowy Bałtyk – ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

Od 13 listopada 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Konkurs potrwa do 20 grudnia br.
Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające:

zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa…
Zobacz więcej: Interreg Południowy Bałtyk – ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

Jest unijne dofinansowanie na ważny odcinek S17

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało dziś z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych budowy trasy ekspresowej S17 Garwolin – Kurów.
Pieniądze na inwestycję pochodzą w większości z Programu Infrastruktura i…
Zobacz więcej: Jest unijne dofinansowanie na ważny odcinek S17

Kolejny etap modernizacji stopnia Brzeg Dolny ze wsparciem unijnym

Prawie 24 mln zł z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko trafi na drugi etap modernizacji stopnia Brzeg Dolny. Umowę podpisano 15 listopada we Wrocławiu.

„Pieniądze zostaną przeznaczone na m.in. na modernizację śluzy żeglugowej i przebudowę przepławki” – wyjaśnia wiceminister…
Zobacz więcej: Kolejny etap modernizacji stopnia Brzeg Dolny ze wsparciem unijnym

Konsultacje regulaminu konkursu dla poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu (PDF) dla poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/17).
W ramach konkursu…
Zobacz więcej: Konsultacje regulaminu konkursu dla poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego