Category Archives: Aktualności

Jak prawidłowo realizować zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych – nowy poradnik

Na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl został zamieszczony dokument „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020”. Podręcznik jest…
Zobacz więcej: Jak prawidłowo realizować zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych – nowy poradnik

Projekt TOGETHER dla ograniczenia zużycia energii

 
Celem projektu TOGETHER, dofinansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa, jest rozpowszechnienie koncepcji zintegrowanego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej oraz wypracowanie narzędzi ułatwiających łączenie różnych środków efektywności energetycznej w…
Zobacz więcej: Projekt TOGETHER dla ograniczenia zużycia energii

Rewitalizacja terenu na Śląsku dzięki projektowi LUMAT

Projekt LUMAT jest współfinansowany przez Program INTERREG Europa Środkowa. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 13 jednostek z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Włoch i Słowenii. Koordynatorem Projektu jest Instytut Ekologii Terenów…
Zobacz więcej: Rewitalizacja terenu na Śląsku dzięki projektowi LUMAT

Unijne pieniądze na S17 Warszawa – Garwolin

5 lipca 2018 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy dla dużego projektu „Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. w. Lubelska – Garwolin”. Jest to 37 decyzja dla projektu drogowego oraz 71 decyzja w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko…
Zobacz więcej: Unijne pieniądze na S17 Warszawa – Garwolin

Uruchomienie drugiego naboru wniosków o grant na transfer technologii

Granty dla MŚP
Przedmiotem konkursu są granty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów transferu (zakupu) technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie finansowe projektów obejmuje zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej…
Zobacz więcej: Uruchomienie drugiego naboru wniosków o grant na transfer technologii

Bliżej ludzkich potrzeb

Dostępność Plus – to główny temat nowego Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Kogo dotyczy ten program? Jakie są jego najważniejsze założenia?
Program ma zapewnić swobodny dostęp do dóbr i usług nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale także dla osób…
Zobacz więcej: Bliżej ludzkich potrzeb

Zmiany w harmonogramie konkursów w Programie Polska Wschodnia

Od 29 czerwca 2018 roku obowiązuje zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia na 2018 rok . Wprowadzone zmiany polegają na dodaniu naboru konkursowego w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.  Nabór zostanie przeprowadzony w…
Zobacz więcej: Zmiany w harmonogramie konkursów w Programie Polska Wschodnia

Razem można więcej – produkty sieciowe w Polsce Wschodniej

Na 300 mln zł mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy we współpracy z innymi firmami chcą wprowadzić na rynek innowacyjny wyrób lub usługę. Jeszcze w III kwartale tego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi dla nich konkurs na dotacje w działaniu…
Zobacz więcej: Razem można więcej – produkty sieciowe w Polsce Wschodniej

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

W związku z wydaniem przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Inteligentny Rozwój (POIR) wprowadzono następujące modyfikacje w Szczegółowym opisie osi priorytetowych (SZOOP):

przygotowano opisy nowych instrumentów wsparcia: poddziałanie 2.3.5 Design…
Zobacz więcej: Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)

Podsumowanie drugiej edycji Catching-up Regions w Polsce

Jak to się stało, że inicjatywa Catching-up Regions okazała się skuteczna i zyskuje na popularności w różnych regionach UE oraz jakie wnioski płyną z realizacji tej inicjatywy dla polityki spójności – na te tematy dyskutowali goście konferencji podsumowującej drugą edycję inicjatywy na…
Zobacz więcej: Podsumowanie drugiej edycji Catching-up Regions w Polsce