Category Archives: Aktualności

Zmiana godzin pracy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu

Informujemy, że w dniach od 16 do 18 lutego 2016 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu otwarty będzie wyjątkowo w godzinach od 7.00 do 15.00.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Jednoczesnie informujemy, że godziny otwarcia pozostałych Punktów…
Zobacz więcej: Zmiana godzin pracy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu

Pracujący Małopolanie z szansą na rozwój kariery

Do 2023 roku w ramach projektu Kierunek Kariera ponad 46 tys. pracujących Małopolan skorzysta z bonów szkoleniowych. Zostaną oni objęci specjalistyczną usługą doradczą, a następnie na podstawie stworzonego planu rozwoju, wybiorą dla siebie jedną z form kształcenia. W 2016 roku oferowane są…
Zobacz więcej: Pracujący Małopolanie z szansą na rozwój kariery

Znamy animatorów „Platform startowych dla nowych pomysłów” (1)

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Kielecki Park Technologiczny oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jako animatorzy przeprowadzą pilotaż kompleksowego programu wsparcia młodych firm w Polsce Wschodniej pn. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

„Wybrane w konkursie ośrodki…
Zobacz więcej: Znamy animatorów „Platform startowych dla nowych pomysłów” (1)

Znamy animatorów „Platform startowych dla nowych pomysłów”

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Kielecki Park Technologiczny oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jako animatorzy przeprowadzą pilotaż kompleksowego programu wsparcia młodych firm w Polsce Wschodniej pn. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

„Wybrane w konkursie ośrodki…
Zobacz więcej: Znamy animatorów „Platform startowych dla nowych pomysłów”

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

10 lutego 2016 r. Minister Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.3).
Zmiany w nowej wersji dokumentu:
W dokumencie głównym w sektorze kultury (działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i…
Zobacz więcej: Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

Komisja Europejska zrefundowała pierwsze pieniądze za projekty Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na początku lutego 2016 r. Komisja Europejska przekazała pierwszą refundację wydatków poniesionych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, największego w Polsce programu w perspektywie 2014-2020.
Zrefundowane zostały środki dotyczące zarówno Funduszu Spójności (314 mln…
Zobacz więcej: Komisja Europejska zrefundowała pierwsze pieniądze za projekty Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

W dniach 17-18 lutego 2016 r. w Löcknitz (Niemcy) odbędzie się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska 2014-2020.
Omawiane będą m.in. następujące tematy:
1. Podział Pomocy Technicznej na…
Zobacz więcej: Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

Pierwsze ośrodki innowacji z akredytacją Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przyznało akredytacje pierwszym ośrodkom innowacji, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój…
Zobacz więcej: Pierwsze ośrodki innowacji z akredytacją Ministerstwa Rozwoju

Staże i praktyki zagraniczne dla młodzieży

Młodzi ludzie po ukończeniu edukacji często mają trudności z płynnym przejściem w życie zawodowe. Problemem może być niedopasowane wykształcenie, brak doświadczenia oraz różnica między zdobytą w trakcie edukacji wiedzą a wymaganiami pracodawców. Młodzieży pomogą programy zwiększające…
Zobacz więcej: Staże i praktyki zagraniczne dla młodzieży

Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 9.3.1.Wsparcie sektora ekonomii społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

29 stycznia br. zakończył się nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, na obszarze centralno-zachodnim województwa śląskiego RPO WSL 2014-2020 RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15.Prosimy o zapoznanie sie z…
Zobacz więcej: Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 9.3.1.Wsparcie sektora ekonomii społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020