Category Archives: Aktualności

Fundusze Europejskie na innowacje firm

Fundusze Europejskie stawiają na rozwój innowacyjnych firm oraz na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi. Jeśli masz pomysł i chcesz rozwinąć swoją firmę w tym obszarze, możesz skorzystać z szerokich możliwości dofinansowania. Środki na projekty badawcze…
Zobacz więcej: Fundusze Europejskie na innowacje firm

Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) planuje ogłosić konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą i osobami…
Zobacz więcej: Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Świętokrzyskie i opolskie ogłosiły konkursy na programy rewitalizacji

Urzędy marszałkowskie województwa świętokrzyskiego i województwa opolskiego to już kolejne, które ogłosiły konkursy dotacji na wsparcie gmin z regionów w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji.
Konkursy zostały przygotowane w ramach…
Zobacz więcej: Świętokrzyskie i opolskie ogłosiły konkursy na programy rewitalizacji

Szansa na dobry start

Aż 740 tys. młodych osób, poniżej 30 roku życia będzie mogło w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój zdobywać nowe umiejętności zawodowe. Pomogą w tym m.in. inicjatywy realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy.
Ochotnicze Hufce Pracy pomagają w aktywizacji zawodowej młodzieży od dnia…
Zobacz więcej: Szansa na dobry start

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektu pozakonkursowego w Programie Inteligentny Rozwój

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów do oceny…
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektu pozakonkursowego w Programie Inteligentny Rozwój

Jeszcze trzy tygodnie na zgłoszenia do II edycji konkursu "Fundusze w obiektywie"!

Zgłoś zdjęcie z opisem projektu i wygraj atrakcyjne nagrody!
Zapraszamy do udziału w konkursie „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 
Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi….
Zobacz więcej: Jeszcze trzy tygodnie na zgłoszenia do II edycji konkursu "Fundusze w obiektywie"!

Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 6.1.2 Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

Zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa z  29 lutego 2016 r. na 15 kwietnia 2016 r. Jest to spowodowane wydłużeniem terminu naboru oraz tym, że wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów skierowane do oceny merytorycznej…
Zobacz więcej: Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 6.1.2 Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

Poziom realizacji programów – stan na 21 lutego 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 21 lutego 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 21 lutego 2016 r.

Uruchomiono rejestrację dla instytucji zainteresowanych udziałem w konsultacjach idei projektowych programu Interreg Południowy Bałtyk

Indywidualne konsultacje
Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk będzie udzielać indywidualnych konsultacji idei projektowych. Oferta skierowana jest do instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru, który zaplanowano na okres od 9 maja…
Zobacz więcej: Uruchomiono rejestrację dla instytucji zainteresowanych udziałem w konsultacjach idei projektowych programu Interreg Południowy Bałtyk

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu w następujących dziedzinach:

Infrastruktura rozwoju…
Zobacz więcej: Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego