Category Archives: Aktualności

Budujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju – gazociąg Lwówek-Odolanów ukończony

Budowa gazociągu Lwówek – Odolanów została zakończona. Ta ogromna inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Inwestycja o wartości ok. 799 mln zł została zrealizowana przez  GAZ-SYSTEM S.A. Wsparcie unijne…
Zobacz więcej: Budujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju – gazociąg Lwówek-Odolanów ukończony

Wybrano do dofinansowania 2 projekty pozakonkursowe w zakresie zdrowia na rynku pracy

26 września 2019 r. zatwierdzono 2 projekty pozakonkursowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę ponad 4,2 mln złotych.
Celem projektów jest zwiększony udział mieszkańców obszaru interwencji w programie zdrowotnym…
Zobacz więcej: Wybrano do dofinansowania 2 projekty pozakonkursowe w zakresie zdrowia na rynku pracy

Konkretny krok w stronę Centralnego Portu Komunikacyjnego – kolejny polski projekt uzyskał dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę”

Rekomendację Komisji Europejskiej zatwierdziły dziś państwa członkowskie. Projekt „Utworzenie nowego połączenia transgranicznego na odcinku Katowice – Ostrawa sieci kompleksowej TEN-T (etap I)” złożony przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. otrzyma wsparcie z instrumentu…
Zobacz więcej: Konkretny krok w stronę Centralnego Portu Komunikacyjnego – kolejny polski projekt uzyskał dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę”

Konferencja "POIiŚ o przeszłości" – ostatnia szansa na zapisy!

Przypominamy, że jeszcze trwają zapisy na konferencję „POIiŚ o przeszłości”, którą 11 października organizuje w Warszawie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Ideą konferencji jest nie tylko przedstawienie…
Zobacz więcej: Konferencja "POIiŚ o przeszłości" – ostatnia szansa na zapisy!

Wydłużenie terminu naboru wniosków, dodanie V rundy konkursu, aktualizacja wzorów umów dla działania 8.5 RPO Województwa Małopolskiego

17 września 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1713/19 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu naboru wniosków, dodanie V rundy konkursu, aktualizacja wzorów umów dla działania 8.5 RPO Województwa Małopolskiego

Awaria sieci teleinformatycznej w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce (1)

Informujemy, że 20 września 2019 r. mogą wystąpić problemy z połączeniem telefonicznym i mailowym z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie. Utrudnienia spowodowane są awarią sieci teleinformatycznej.
Za utrudnienia przepraszamy!
Zobacz więcej: Awaria sieci teleinformatycznej w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce (1)

Ponad setka kilometrów szybkich tras powstanie dzięki wsparciu funduszy unijnych

Aż cztery umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych podpisała dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Program Infrastruktura i Środowisko wesprze budowę trzech odcinków drogi S19 i kolejny odcinek S1.
Podpisane dzisiaj umowy dotyczą trzech projektów realizowanych w…
Zobacz więcej: Ponad setka kilometrów szybkich tras powstanie dzięki wsparciu funduszy unijnych

Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla inwestycji kolejowych

To już pewne. PKP PLK S.A. otrzyma ponad 503 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) na odbudowę linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie. Pozytywna decyzja zapadła też dla projektu budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R. 
Na…
Zobacz więcej: Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla inwestycji kolejowych

Upraszczamy system realizacji projektów unijnych

Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zmiany dotyczą głównie zasad konkurencyjności i…
Zobacz więcej: Upraszczamy system realizacji projektów unijnych

Zarządzanie odpadami w przemyśle włókienniczym – konferencja projektu ENTeR

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA  zaprasza do udziału w Konferencji, która dotyczyć będzie zagadnień Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) ze szczególnym uwzględnieniem branży tekstylno-odzieżowej oraz dotychczasowych działań podjętych w ramach…
Zobacz więcej: Zarządzanie odpadami w przemyśle włókienniczym – konferencja projektu ENTeR