Category Archives: Aktualności

Uwaga! Skrócony czas pracy Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim

W związku z okresem świątecznym 22 grudnia Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Grudziądzu, Włocławku oraz w Inowrocławiu czynne są do godziny 12. Zapraszamy do Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Toruniu i Bydgoszczy.  
 

 
Zobacz więcej: Uwaga! Skrócony czas pracy Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim

Konkurs BRIdge Alfa rozstrzygnięty – 1 mld złotych na wsparcie innowacji technologicznych

13 grudnia 2017 roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin, ogłosił wyniki konkursu BRIdge Alfa, który wyłonił autorów najbardziej innowacyjnych projektów technologicznych na polskim…
Zobacz więcej: Konkurs BRIdge Alfa rozstrzygnięty – 1 mld złotych na wsparcie innowacji technologicznych

140 mln PLN dofinansowania z POIiŚ dla gazociągu Tworóg-Kędzierzyn

12 grudnia 2017 roku podpisano kolejną umowę na realizację projektu z zakresu bezpieczeństwa energetycznego w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, którego beneficjentem jest Gaz-System. 
Współfinansowana…
Zobacz więcej: 140 mln PLN dofinansowania z POIiŚ dla gazociągu Tworóg-Kędzierzyn

POIiŚ wspiera działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa na drogach

Projekt Działania edukacyjne dotyczące respektowania obowiązujących przepisów ruchu drogowego uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 21 mln zł ze środków unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie na realizację p
Na…
Zobacz więcej: POIiŚ wspiera działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa na drogach

Stacja Dobrzeń z dofinansowaniem Programu Infrastruktura i Środowisko

6 grudnia 2017 r. została zawarta kolejna umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
W ramach projektu rozbudowy Stacji Dobrzeń przewidziano…
Zobacz więcej: Stacja Dobrzeń z dofinansowaniem Programu Infrastruktura i Środowisko

2. nabór wniosków na krótkoterminowe usługi badawcze w projekcie Baltic TRAM w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Nabór wniosków na krótkoterminowe usługi badawcze dla firm ogłoszony jest w ramach międzynarodowego projektu BALTIC TRAM, współfinansowanego z Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, w którym 15 instytucji badawczych i instytucji otoczenia biznesu…
Zobacz więcej: 2. nabór wniosków na krótkoterminowe usługi badawcze w projekcie Baltic TRAM w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Nowe inwestycje w drogi i przejścia graniczne w Polsce, Białorusi i Ukrainie

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak przewodniczył we Lwowie posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu Polska-Białoruś-Ukraina w zabytkowym budynku lwowskiej opery. Przewodniczący delegacji ukraińskiej Mykhail Titarchuk, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu, podkreślił…
Zobacz więcej: Nowe inwestycje w drogi i przejścia graniczne w Polsce, Białorusi i Ukrainie

Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów z sektora energetyki

30 listopada 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów z zakresu dystrybucji gazu. Dzięki środkom UE Polska Spółka Gazownictwa zrealizuje następujące inwestycje:

Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice

Inwestycja…
Zobacz więcej: Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów z sektora energetyki

850 mln zł do wzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko w 2018 r.

Walka ze smogiem na Śląsku i poprawa jakości środowiska w miastach. Znamy harmonogram konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko na 2018 r.
W przyszłym roku z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) do wzięcia będzie 850 mln zł na inwestycje w obszarach związanych z szeroko…
Zobacz więcej: 850 mln zł do wzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko w 2018 r.

Rezygnacja z naborów wniosków w IV kwartale 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących w Regionalnym Programie Województwa Opolskiego nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

3.1.1 Strategie niskoemisyjne…
Zobacz więcej: Rezygnacja z naborów wniosków w IV kwartale 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego