Category Archives: Aktualności

Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).
Zmiany dokumentu obejmują…
Zobacz więcej: Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

W dniu 24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałą Nr 1594/97/15 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata…
Zobacz więcej: Harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

Przesunięcie terminu składania wniosków w programie Interreg Europa Środkowa

Ze względu na problemy techniczne z plaformą eMS, która służy do przesyłania wniosków, termin składania wniosków został wydłużony do 2 grudnia br. do godziny 18:00.
Oficjalną informację (w języku angielskim) o wydłużeniu terminu można znaleźć na stronie instytucji ogłaszającej…
Zobacz więcej: Przesunięcie terminu składania wniosków w programie Interreg Europa Środkowa

Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO Województwa Pomorskiego

Uchwałą Nr 1117/91/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z 12 listopada 2015 roku zmieniono status Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020, z wyłączeniem załączników nr 4, 9 i 13 do tego dokumentu, które pozostają wytycznymi programowymi w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, oraz przyjęto…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO Województwa Pomorskiego

Pierwsze projekty programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzone

18 i 19 listopada br. w Malmö odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego, podczas którego zatwierdzono do dofinansowania 35 projektów złożonych w pierwszym naborze. W 32 projektach weźmie udział 66 polskich partnerów. Dwa z…
Zobacz więcej: Pierwsze projekty programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzone

Przedsiębiorco, weź udział w spotkaniu informacyjnym na temat działania „Wzór na konkurencję”

Rozpoczął się cykl regionalnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców na temat działania 1.4 Wzór na konkurencję, Programu Polska Wschodnia. Pierwsze z nich odbyło się w Olsztynie. Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach w: Białymstoku (25.11), Lublinie (30.11), Kielcach…
Zobacz więcej: Przedsiębiorco, weź udział w spotkaniu informacyjnym na temat działania „Wzór na konkurencję”

Nowe rynki, większe możliwości

Od wielu lat Fundusze Europejskie zmieniają Małopolskę. Dzięki nim możliwe było wzmocnienie potencjału gospodarki, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki unijne na lata 2014-2020 wyznaczają nowe kierunki rozwoju, które tak jak poprzednio przysłużą się małopolskim…
Zobacz więcej: Nowe rynki, większe możliwości

Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 1/2015

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) w dziedzinach:

Innowacyjne inwestycje MŚP (małe i średnie…
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 1/2015

Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 2/2015

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) w dziedzinach:

Analiza ekonomiczno-finansowa;
Ocena oddziaływania na…
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 2/2015

Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

W związku ze zmianą statusu Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020, przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1117/91/15 z dnia 12 listopada 2015 r. oraz wynikającymi z niej pracami nad dostosowaniem…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego