Category Archives: Aktualności

Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 29 kwietnia 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL 2014 od uruchomienia programów do 29 kwietnia 2018 r. złożono 81 248 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowita kwotę 506,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o…
Zobacz więcej: Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 29 kwietnia 2018 r.

Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – projekt Smart Blue Regions (Interreg Region Morza Bałtyckiego)

26 kwietnia 2018 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. „Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy”. Organizatorami spotkania byli GSG Towers Sp. z o.o., Stowarzyszenie Pomorskie w UE oraz Instytut Morski w…
Zobacz więcej: Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – projekt Smart Blue Regions (Interreg Region Morza Bałtyckiego)

Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

27 kwietnia 2018 r. eksperci Jaspers IQR przekazali ostateczny raport zawierający pozytywną ocenę projektu Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35.
Projekt realizowany przez miasto Wałbrzych został wybrany do dofinansowania w konkursie w działaniu 4.2 Programu Infrastruktura i…
Zobacz więcej: Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w III konkursie nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K03/17.
Do dalszego etapu oceny przeszło 37…
Zobacz więcej: Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Doradztwo technologiczne i prawne dla przedsiębiorców – otwarto nabór wniosków na powierzenie grantu

Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem nowych technologii mogą składać wnioski o granty na doradztwo technologiczne i prawne (w tym wycena wartości niematerialnych i prawnych). Instrument wsparcia realizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Nabór wniosków ma charakter ciągły.
W…
Zobacz więcej: Doradztwo technologiczne i prawne dla przedsiębiorców – otwarto nabór wniosków na powierzenie grantu

Godziny pracy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim podczas długiego weekendu majowego

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego 2 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W związku z tym Punkty Informacyjne w tym dniu będą nieczynne. W poniedziałek 30 kwietnia 2018 r. oraz w piątek 4…
Zobacz więcej: Godziny pracy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim podczas długiego weekendu majowego

4 mln euro na wzmocnienie marki turystycznej polsko-czeskiego pogranicza

Rozpoczął się konkurs na transgraniczne projekty, które wzmocnią turystyczną markę polsko-czeskiego pogranicza. Do rozdysponowania z programu Czechy-Polska są 4 mln euro. Konkurs jest dwuetapowy. Do 30 czerwca trzeba złożyć koncepcję projektu, a następnie  do 30 września pełny…
Zobacz więcej: 4 mln euro na wzmocnienie marki turystycznej polsko-czeskiego pogranicza

Zmiany w Szczegółowym Opinie Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

19 kwietnia 2018 roku wiceminister inwestycji i rozwoju, Paweł Chorąży, podpisał jedenastą wersję SZOOP PO WER (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.
 
Zakres zmian…
Zobacz więcej: Zmiany w Szczegółowym Opinie Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Ostatni nabór Interreg Europa: materiały ze spotkania w Warszawie

18 kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie dotyczące ostatniego naboru wniosków Interreg Europa (7 maja – 22 czerwca 2018).
W trakcie spotkania przedstawiono przede wszystkim zasady czwartego naboru, wskazówki, jak skutecznie ubiegać się o…
Zobacz więcej: Ostatni nabór Interreg Europa: materiały ze spotkania w Warszawie

Bądź przedsiębiorcą z wizją i pieniędzmi na jej realizację! Sięgnij po środki unijne

W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w obszarze innowacji, badań i rozwoju, a także edukacji i…
Zobacz więcej: Bądź przedsiębiorcą z wizją i pieniędzmi na jej realizację! Sięgnij po środki unijne