Category Archives: Aktualności

Stan prac Grupy Wysokiego Szczebla do spraw inwestycji kolejowych

22 lutego 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się III posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, spółki PKP PLK S.A., Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Unijnych…
Zobacz więcej: Stan prac Grupy Wysokiego Szczebla do spraw inwestycji kolejowych

Przesunięcie ogłoszenia konkursu dla poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

20 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społeczne (nr konkursu RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18).
Przedmiotowy…
Zobacz więcej: Przesunięcie ogłoszenia konkursu dla poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Rozstrzygnięcie konkursu w poddziałaniu 5.2.3 Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4890/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie konkursu w poddziałaniu 5.2.3 Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

Największy i najbardziej znany – co myślą o POIiŚ Polacy?

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Komunikacji (DG COMM) zapytała Europejczyków, co myślą o funduszach unijnych. Badanie objęło również Polskę.
Badanie „Jak Unia Europejska inwestuje w Polsce – znajomość funduszy oraz korzyści i bariery w ich pozyskiwaniu”…
Zobacz więcej: Największy i najbardziej znany – co myślą o POIiŚ Polacy?

Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków

Znaleźć pierwszą pracę, założyć własną firmę, rozwijać ją, zapewniać rozwój pracownikom, spełniać ambicje i pasje w pracy. To nie muszą być tylko nasze marzenia. To konkretne możliwości, które mamy szansę zrealizować dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS).
Przekonaj się o…
Zobacz więcej: Europejski Fundusz Społeczny wspiera Polaków

Krok w przyszłość

Badanie dziecka bezprzewodowym stetoskopem i wysyłanie zapisu z dźwiękiem do lekarza, brzmi jak technologia nie z tej ziemi? Automatyczna apteka w szpitalu, która  przygotuje indywidualny zestaw leków dla każdego pacjenta –  to nierealny pomysł? A może proste parkowanie…
Zobacz więcej: Krok w przyszłość

Zawieszenie naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój

Z dniem 12 lutego 2018 roku Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój zawiesza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój Eksperci PO IR ogłoszony 27…
Zobacz więcej: Zawieszenie naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój

Rozwijaj swoją firmę z Funduszami Europejskimi. Ponad 60 możliwości dla firm w lutym

Dla przedsiębiorców w lutym otwiera się 15 nowych konkursów, a 51 już trwa. Pieniądze unijne możesz pozyskać na inwestycje w innowacje, na projekty badawczo-rozwojowe, a także z zakresu efektywności energetycznej lub zdrowia. 
Wykorzystaj szansę i sprawdź aktualne konkursy!…
Zobacz więcej: Rozwijaj swoją firmę z Funduszami Europejskimi. Ponad 60 możliwości dla firm w lutym

Ostatnie tygodnie na pozyskanie środków w konkursie Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców z miast średnich

W Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 trwa konkurs w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek, w ramach którego dla miast średnich przeznaczono 400 mln zł.
Nabór wniosków dla firm z miast średnich w konkursie Badania na rynek trwa tylko do 28 lutego 2018 r….
Zobacz więcej: Ostatnie tygodnie na pozyskanie środków w konkursie Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców z miast średnich

Środki z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pomogą zadbać o zdrowie najmłodszych

Łatwiejszy dostęp do badań prenatalnych i wczesnego wykrywania wad wrodzonych – to kolejne działania, które chce wspierać zarząd województwa małopolskiego dzięki środkom z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.
Nabór wniosków w tym…
Zobacz więcej: Środki z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pomogą zadbać o zdrowie najmłodszych