Category Archives: Aktualności

Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 1/2015

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) w dziedzinach:

Innowacyjne inwestycje MŚP (małe i średnie…
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 1/2015

Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 2/2015

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) w dziedzinach:

Analiza ekonomiczno-finansowa;
Ocena oddziaływania na…
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 2/2015

Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

W związku ze zmianą statusu Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020, przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1117/91/15 z dnia 12 listopada 2015 r. oraz wynikającymi z niej pracami nad dostosowaniem…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Punkty Informacyjne radzą

Zachęcamy osoby poszukujące bieżących informacji o Funduszach Europejskich do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Obecnie funkcjonuje 77 Punktów na terenie całego kraju. W bieżącym numerze Biuletynu Fundusze Europejskie w…
Zobacz więcej: Punkty Informacyjne radzą

Bezpłatna informacja o Funduszach Europejskich w Punktach i na stronach www

Szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich?
Znajdziesz ją w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, gdzie konsultanci udzielą bezpłatnych porad. Przypominamy również, że wszelkie dokumenty, poradniki, informatory itp., wydawane przez instytucje odpowiedzialne za rozdzielenie…
Zobacz więcej: Bezpłatna informacja o Funduszach Europejskich w Punktach i na stronach www

Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

W związku z koniecznością uszczegółowienia i doprecyzowania, zgodnie z obowiązującym zakresem Generatora Wniosków Aplikacyjnych, wybranych zapisów Załącznika nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu dla…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

Poziom realizacji programów – stan na 15 listopada 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 15 listopada 2015 r. złożono 302,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 15 listopada 2015 r.

Mama wraca do pracy

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym może być dla mam dużym wyzwaniem. W ciągu tak długiego okresu traci się część umiejętności i wypada z rytmu pracy. Rodzice są też postawieni przed problemem zapewnienia dziecku opieki. Właśnie dlatego młode mamy, w powrocie do pracy,…
Zobacz więcej: Mama wraca do pracy

Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji w województwie pomorskim

Zapraszamy do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich województwa pomorskiego.
W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja…
Zobacz więcej: Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji w województwie pomorskim

Ogłoszenie o naborze do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetów: VI, VII, VIII Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na…
Zobacz więcej: Ogłoszenie o naborze do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020