Category Archives: Aktualności

Poziom realizacji programów – stan na 7 lutego 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 7 lutego 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe)…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 7 lutego 2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął jednolity Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego 5 lutego 2016 r. przyjął jednolity tekst Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dokument zawiera m.in. informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach…
Zobacz więcej: Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął jednolity Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego

Harmonogram naborów wniosków Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego

3 lutego 2016 r. uchwałą nr 163/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym na 2016 rok dla Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego.
Aktualna wersja Harmonogramu…
Zobacz więcej: Harmonogram naborów wniosków Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego

Aktualizacja harmonogramu dla konkursu w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Instytucja Organizująca Konkurs w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego przedstawia zaktualizowany harmonogram dla konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15  w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.
Zmiany dotyczące terminu…
Zobacz więcej: Aktualizacja harmonogramu dla konkursu w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Anulowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 WRPO 2014+ (dotyczy naboru nr RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15)

Instytucja Zarządzająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu po konsultacji z Komisją Europejską, zmuszony jest anulować ogłoszony we wrześniu 2015 r. nabor wniosków o dofinansowanie projektu i zmianić tryb pozakonkursowego wyboru projektów na tryb konkursowy.
Anulowanie…
Zobacz więcej: Anulowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 WRPO 2014+ (dotyczy naboru nr RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15)

Rusza Fundusz Mikroprojektów w euroregionach na polsko-czeskim pograniczu

3 lutego 2016 roku w Bielsku Białej odbyło się spotkanie dotyczące realizacji Funduszu Mikroprojektów w ramach programu Interreg Czechy-Polska, podczas którego ustalono harmonogram uruchomienia funduszy w poszczególnych euroregionach. Wszystkie 6 euroregionów (Nysa,…
Zobacz więcej: Rusza Fundusz Mikroprojektów w euroregionach na polsko-czeskim pograniczu

Zmiana regulaminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego (RPO WM) informuje, że 2 lutego 2016 r. zmieniono regulamin wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR.
Przyjęta zmiana wynika z wydania przez…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Nabory projektów parasolowych w programie Interreg Polska-Słowacja

Od dziś Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie Region Beskidy, Związek Euroregionu „Tatry” mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów parasolowych w programie Interreg Polska-Słowacja. Na wsparcie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza oraz…
Zobacz więcej: Nabory projektów parasolowych w programie Interreg Polska-Słowacja

Poziom realizacji programów – stan na 31 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 31 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 31 stycznia 2016 r.

Trwa nabór wniosków w konkursie otwartym dla działania 1.2 Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przypomina, że wciąż trwa nabór wniosków w konkursie otwartym dla działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje (nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15).
W pierwszej turze, do 31…
Zobacz więcej: Trwa nabór wniosków w konkursie otwartym dla działania 1.2 Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego