Co nowego w ewaluacji PO WER?

Co nowego w ewaluacji PO WER?

To, że Fundusze Europejskie zmieniają Polskę wiemy od dawna. Skąd mamy tą wiedzę? Wszystko dzięki monitoringowi i ewaluacji, które pozwalają ocenić skuteczność i jakość wsparcia z Funduszy Europejskich oraz zmierzyć zachodzące zmiany.
28 września 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i…
Zobacz więcej: Co nowego w ewaluacji PO WER?