Fundusze Europejskie pomogą w zagospodarowaniu wód opadowych w Markach

Fundusze Europejskie pomogą w zagospodarowaniu wód opadowych w Markach

27 maja podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki Cz. 1” realizowanego przez Gminę Miasto Marki. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich, w ramach Programu…
Zobacz więcej: Fundusze Europejskie pomogą w zagospodarowaniu wód opadowych w Markach