Informacja na temat badania ewaluacyjnego "Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

Informacja na temat badania ewaluacyjnego "Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zleciło firmie Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. realizację badania „Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”. Badanie zostanie przeprowadzone w…
Zobacz więcej: Informacja na temat badania ewaluacyjnego "Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"