IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia

Podsumowanie realizacji Programu Polska Wschodnia, w kontekście sprawozdania rocznego za 2017 rok i zmiany w regulaminie Komitetu były przedmiotem posiedzenia, które 17 maja 2108 r. odbyło się w Warszawie.
W 2017 roku w Programie przeprowadzono kolejne konkursy i podpisano wiele umów…
Zobacz więcej: IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia