Jak prawidłowo realizować zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych – nowy poradnik

Jak prawidłowo realizować zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych – nowy poradnik

Na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl został zamieszczony dokument „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020”. Podręcznik jest…
Zobacz więcej: Jak prawidłowo realizować zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych – nowy poradnik