Kolejne miasta podejmują walkę ze smogiem. Mają wsparcie funduszy unijnych

Kolejne miasta podejmują walkę ze smogiem. Mają wsparcie funduszy unijnych

Wszystkie projekty, które zostały wybrane w IV konkursie dla poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, mają już umowy o dofinansowanie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko.
W sumie prawie 61 mln zł dofinansowania unijnego z POIiŚ…
Zobacz więcej: Kolejne miasta podejmują walkę ze smogiem. Mają wsparcie funduszy unijnych