Kolejne umowy na realizację projektów w województwie śląskim podpisane

Kolejne umowy na realizację projektów w województwie śląskim podpisane

Zostały podpisane już 83 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 96 mln zł wkładu UE, spośród 87 projektów pozytywnie ocenionych w ostatnim konkursie z poddziałania 1.7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczącego wspierania efektywności energetycznej w budynkach…
Zobacz więcej: Kolejne umowy na realizację projektów w województwie śląskim podpisane