Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020

Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju przedstawia publikację „Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020”, stanowiącą zbiorcze kompendium wiedzy na temat pakietu rozporządzeń odnoszących się do polityki spójności.
Opracowanie ma charakter…
Zobacz więcej: Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020