Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Komisja Europejska wydała 3 maja 2018 roku decyzję wykonawczą nr C(2018) 2843, którą zaakceptowała propozycje zmian Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).
Zmiany POIR zaproponowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynikały z konieczności dostosowania postanowień…
Zobacz więcej: Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój