Komitet Monitorujący przyjął Plan Ewaluacji Programu Polska Cyfrowa

Komitet Monitorujący przyjął Plan Ewaluacji Programu Polska Cyfrowa

16 grudnia 2015 r. Komitet Monitorujący POPC przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), przy czym głosowanie odbyło się w trybie obiegowym. Dochowano zatem terminu zgodnego z art. 114 ust 1. rozporządzenia…
Zobacz więcej: Komitet Monitorujący przyjął Plan Ewaluacji Programu Polska Cyfrowa