Komunikat dotyczący konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Komunikat dotyczący konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w…
Zobacz więcej: Komunikat dotyczący konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego