Konsultacje regulaminu konkursu dla poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1)

Konsultacje regulaminu konkursu dla poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1)

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-003/19, dotyczącego interwencji w priorytecie 11 „Włączenie społeczne”, działanie 11.2 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług…
Zobacz więcej: Konsultacje regulaminu konkursu dla poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1)