Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – projekt Smart Blue Regions (Interreg Region Morza Bałtyckiego)

Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – projekt Smart Blue Regions (Interreg Region Morza Bałtyckiego)

26 kwietnia 2018 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. „Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy”. Organizatorami spotkania byli GSG Towers Sp. z o.o., Stowarzyszenie Pomorskie w UE oraz Instytut Morski w…
Zobacz więcej: Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – projekt Smart Blue Regions (Interreg Region Morza Bałtyckiego)