Mamy kolejne mikroprojekty na pograniczu z Czechami

Mamy kolejne mikroprojekty na pograniczu z Czechami

8 lipca 2019 roku zatwierdzono kolejne mikroprojekty w Programie Interreg Czechy – Polska, które będą realizowane w następujących priorytetach:

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
Współpraca instytucji i społeczności,
Edukacja i…
Zobacz więcej: Mamy kolejne mikroprojekty na pograniczu z Czechami