Młodzi mają POWER do pracy!

Młodzi mają POWER do pracy!

Młodzi mają POWER do pracy! Polska jest liderem w wykorzystaniu środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych!
Dobra kondycja gospodarki, rozpoczęte nowe inwestycje, a także – w pewnym stopniu – niż demograficzny sprawiły, że bezrobocie w Polsce osiągnęło swój historycznie…
Zobacz więcej: Młodzi mają POWER do pracy!