Niemal 2 mld złotych wydatków do zatwierdzenia przez Komisję Europejską

Niemal 2 mld złotych wydatków do zatwierdzenia przez Komisję Europejską

Strona polska przekazała do zatwierdzenia przez Komisję Europejską wydatki na kwotę ok. 1,9 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydatki poniesione w projektach drogowych wdrażanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zostały wcześniej certyfikowane tj….
Zobacz więcej: Niemal 2 mld złotych wydatków do zatwierdzenia przez Komisję Europejską