Oczyszczalnia ścieków korzysta z odnawialnych źródeł energii

Oczyszczalnia ścieków korzysta z odnawialnych źródeł energii

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach realizuje projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap, dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Właśnie odebrano instalację fotowoltaiczną będącą…
Zobacz więcej: Oczyszczalnia ścieków korzysta z odnawialnych źródeł energii