Ostatnie tygodnie na pozyskanie środków w konkursie Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców z miast średnich

Ostatnie tygodnie na pozyskanie środków w konkursie Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców z miast średnich

W Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 trwa konkurs w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek, w ramach którego dla miast średnich przeznaczono 400 mln zł.
Nabór wniosków dla firm z miast średnich w konkursie Badania na rynek trwa tylko do 28 lutego 2018 r….
Zobacz więcej: Ostatnie tygodnie na pozyskanie środków w konkursie Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców z miast średnich