Pierwsza umowa w poddziałaniu 1.7.3 Programu Infrastruktura i Środowisko

Pierwsza umowa w poddziałaniu 1.7.3 Programu Infrastruktura i Środowisko

17 grudnia została podpisana pierwsza umowa w ramach poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim. Pierwszym beneficjentem w tym obszarze jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bytom Sp. z o.o.
PEC Bytom Sp….
Zobacz więcej: Pierwsza umowa w poddziałaniu 1.7.3 Programu Infrastruktura i Środowisko