Polsko-słowackie mikroprojekty – wydłużenie naboru do 31 maja 2019!

Polsko-słowackie mikroprojekty – wydłużenie naboru do 31 maja 2019!

Do 31 maja 2019 roku można składać mikroprojekty w priorytecie „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (program Interreg Polska – Słowacja).
Pula środków unijnych wynosi 2,3 mln euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju…
Zobacz więcej: Polsko-słowackie mikroprojekty – wydłużenie naboru do 31 maja 2019!