Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Dokument zawiera porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie wdrażania programów…
Zobacz więcej: Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych