POWER pomaga pokonywać bariery edukacyjne

POWER pomaga pokonywać bariery edukacyjne

Komitet Monitorujący program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaakceptował propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) organizacji nowego konkursu. Dzięki niemu będzie więcej szkoleń i doradztwa dla kadry edukacji włączającej.
Celem edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim uczniom…
Zobacz więcej: POWER pomaga pokonywać bariery edukacyjne